Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Yaralama Suçu Hakkında 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.
 
YARGITAY
 
1. CEZA DAİRESİ
 
E. 2008/2785
 
K. 2011/5910
 
T. 12.10.2011
 
• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Hayati Tehlikeye Maruz Kılacak Şekilde Yaraladığı - Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşacağı )
 
• ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağduru Hayati Tehlikeye Maruz Kılacak Şekilde Yaraladığı - Yaralama Değil Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşacağı )
 
5237/m. 35, 81, 86
 
ÖZET :  Kasten yaralamada; sanığın, aralarında önceye ait husumet bulunan mağduru, hayati bölgelerini hedef alarak yaraladığı, üç adedinin ayrı ayrı hayatını tehlikeye maruz kılacak şekilde bıçakla yaraladığı olayda, öldürme kastıyla hareket edildiğinin eyleme bağlı olarak açığa çıktığı anlaşıldığı halde, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerekir.
 
DAVA : Ü. M.`ı kasten yaralamaktan sanık Ö. E.`in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne dair Eyüp (kapanan) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 14.9.2006 gün ve 414/312 Sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi C.Savcısı, sanık müdafiiyle müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğnameyle Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
 
KARAR :  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ö. E.in mağdur müdahil Ü. M.`ı yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde tahrik ve takdire dair cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin yasal savunma koşullarının bulunduğuna, tahrikin ağır olduğuna vesaireye, müdahil vekilinin tahrik bulunmadığına, T.C.K.nun 62 nci maddesinin uygulanmasının isabetsizliğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
 
Ancak;
 
a-) Sanığın, aralarında önceye ait husumet bulunan mağduru, hayati bölgelerini hedef alarak sağ orta aksiller, sağ kot, göbek sol, sol kot, sol lomber, sol kot kavsi, sol arka aksiller ve sol aksiller bölgelerinden ileum distalinde seroza lezyonu, transvers kolonda kesi ve solda pnömotoraksa sebep olacak ve bu yaralardan üç adedinin ayrı ayrı hayatını tehlikeye maruz kılacak şekilde bıçakla yaraladığı olayda, öldürme kastıyla hareket edildiğinin eyleme bağlı olarak açığa çıktığı anlaşıldığı halde, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerekirken, suç niteliğinde hataya düşülerek yazılı şekilde yaralama suçundan hüküm kurulmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi,
 
b-) 5237 Sayılı T.C.K.nun 53/1 -c bendinde yer alan "kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanmaktan 53/3 maddesi uyarınca koşullu salIVerme tarihine kadar yoksun bırakılmasına" karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
 
SONUÇ : Yasaya aykırı olup, müdahil vekiliyle Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 12.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube