Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Müsadere Talebi Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2006/11009

K. 2007/1435

T. 22.2.2007

• MÜSADERE ( Şoför Olarak Çalışan Sanığın Şirketin Herhangi Bir Katılımı Sabit Olmaksızın Silahları Taşıdığı Çekici İle Dorsenin Şirkete İadesi Gerektiği - Müsadere Edilemeyeceği )

• YURDA KAÇAK SOKULAN SİLAH VE ŞARJÖRLER ( Şoför Olarak Çalışan Sanığın Şirketin Herhangi Bir Katılımı Sabit Olmaksızın Silahları Taşıdığı Çekici İle Dorsenin Şirkete İadesi Gerektiği - Müsadere Edilemeyeceği )

5237/m. 54

ÖZET : Yerel mahkeme, sanığın çekici ve dorsesinde zula yaparak yurda soktuğu tabancalar, şarjörler vb. nedeniyle sanığın mahkumiyetine, ele geçirilen silahlar ile nakilde kullanılan çekici ve dorsenin müsaderesine karar vermiştir.

Müdahil şirketin normal ticari faaliyeti sırasında ve bu şirketin herhangi bir katılımı sabit olmaksızın sanık tarafından suç konusu silahların içerisinde taşındığı anlaşılan müdahil şirkete ait çekici ile dorsenin sahibine iadesi gerekir.

DAVA VE KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, bu hususlara yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiştir,

Ancak;

Sanığın şoförü olarak çalıştığı müdahil şirketin normal ticari faaliyeti sırasında ve bu şirketin herhangi bir katılımı sabit olmaksızın sanık tarafından suç konusu silahların içerisinde taşındığı anlaşılan müdahil şirkete ait ... ... plakalı çekici ile ... ... plakalı dorsenin sahibine iadesi yerine, müsaderesine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirdiğinden hükmün CMUK.nun 321 maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın CMUK.nun 322.maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden ... ... plakalı çekici ile ... ... plakalı dorsenin müsaderesi ile ilgili bölümün çıkarılarak bu araçların sahibine iadesine denilmek suretiyle hükmün istem gibi DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 22.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube