Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Göçmen Kaçakçılığı Suçu Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2007/815

K. 2007/2150

T. 19.3.2007

• GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yabancı Ülkeye Geçişlerini Sağlamak Amacıyla Alınan Göçmenlerin Kamyonetin Devrilmesi Sonucu Yakalanması - Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )

• GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI ( Yabancı Ülkeye Geçişlerini Sağlamak Amacıyla Alınan Göçmenlerin Kamyonetin Devrilmesi Sonucu Yakalanması - Cezada İndirim Yapılması Gerekliliği )

• CEZADA İNDİRİM ( Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalması - Göçmenlerin Kamyonetin Devrilmesi Sonucu Yakalanması )

5237/m.35,79

ÖZET : Sanığın Yunanistan`a geçişlerini sağlamak amacıyla aldığı 39 göçmeni kamyonetin kapalı kasasına koyarak yola çıktığı ve virajı alamayarak devrilmesi ile meydana gelen kaza sonucu kolluk tarafından yakalandığının anlaşılması karşısında; teşebbüs aşamasında kalan suç nedeniyle, indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek sanık hakkında fazla ceza tayini bozma nedenidir.

DAVA : Göçmen kaçakçılığı suçundan sanık Ceylan Pınar `ın yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 03.10.2006 gün ve 272 esas, 310 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 26.01.2007 günü daireye gönderilmekle incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine.

Ancak;

Sanığın İstanbul ilinden İpsala ilçesine getirmek ve oradan da Yunanistan`a geçişlerini sağlamak amacıyla aldığı 39 göçmeni kamyonetin kapalı kasasına koyarak yola çıktığı ve Balabancık Köyü mevkiinde virajı alamayarak devrilmesi ile meydana gelen kaza sonucu kolluk tarafından yakalandığının anlaşılması karşısında; teşebbüs aşamasında kalan suç nedeniyle, 5237 sayılı TCK.nun 79. maddesi uyarınca verilen cezadan teşebbüs nedeniyle anılan Yasanın 35. maddesine göre indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek sanık hakkında fazla ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 19.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube