Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Posta Yoluyla Yurtdışına Uyuşturucu Madde Göndermek Suçu Hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/9116

K. 2013/5318

T. 6.6.2013

• POSTA YOLUYLA YURTDIŞINA UYUŞTURUCU MADDE GÖNDERMEK ( Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme Suçunun Oluştuğu )

• UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İHRAÇ ETMEK ( Posta Yoluyla Yurtdışına Uyuşturucu Madde Göndermek - Suçun Oluşacağı )

5237/m.188

ÖZET : Suç konusu uyuşturucu maddeyi posta yoluyla yurtdışına gönderdiği anlaşılan sanığın eyleminin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ihraç etme" suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içerisindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından: yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç konusu uyuşturucu maddeyi posta yoluyla Türkiye`den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`ne gönderdiği anlaşılan sanığın eyleminin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ihraç etme" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç niteliği yanlış değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 5320 Sayılı Kanun`un 8/1 ve 1412 Sayılı C.M.U.K.nın 326/2. maddeleri uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube