Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Askeri Ceza Kanunu`na kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi, askeri mahkemelerde verilen bazı suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmayacağını öngören hükümlerini iptal etti.

 

Bazı cezaların tecil edilemeyeceği, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemeyeceğine ilişkin Kanun hükmü de Anayasa`ya aykırı bulundu.
 
Askeri Yargıtay 4. Dairesi ile 31 askeri mahkemenin, Askeri Ceza Kanunu`nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurmuştu.
 
Yüksek Mahkeme, Askeri Yargıtay 4. Dairesi ile 31 mahkemenin başvurularını birleştirerek karara bağladı.
 
Heyet, Kanun`un 47. maddesinin birinci fıkrasının, 4551 sayılı Askeri Ceza Kanunu`nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun`un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasa`ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.
 
İptal edilen birinci cümle, askeri mahkemelerden, ``kendini veya başkasını askerliğe yaramayacak hale getirme``, ``askerlikten kurtulmak için hile yapma`` suçlarından verilen cezaların tecil edilemeyeceği, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemeyeceğini öngörüyordu. İkinci cümle ise ``yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar`` suçları ile ``yalan yere veya usulsüz şikayet``, ``asker kişilerin yabancı ülkelerde işledikleri askeri suçlar``, ```hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk ve kaybetme`` suçu hariç, mallara karşı yapılan diğer cürümler, eşyayı çalma, satma, rehine verme, üstünün, astının veya arkadaşının bir şeyini çalma, bozuk ölçü kullanma suçlardan verilen cezalar tecil edilemeyeceğini düzenliyordu.
 
Heyet ayrıca, ``kendini veya başkasını askerliğe yaramayacak hale getirme``, ``askerlikten kurtulmak için hile yapma`` suçları hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanmayacağına ilişkin hükmü de Anayasa`ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi, Kanun`un ek 10. maddesindeki, ``Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu`nun (CMK) hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231. maddesinin uygulanmayacağına ilişkin düzenlemenin de iptaline karar verdi.
 
İnkılap kanunlarıyla ilgili suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılamayacağına ilişkin CMK`nın 231. maddesinin 14. fıkrasının uygulanmayacağı şeklindeki hüküm de iptal edildi.
 
Böylece inkılap kanunlarıyla ilgili suçlar hariç diğer bazı suçlarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube