Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Asıl İşverenin Alt İşverenin İşçilerinin Hak Kazanacakları Alacaklardan Sorumlu Tutulabilmesi - İşçinin Münhasıran Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması Gereği )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/32136

K. 2007/37354

T. 10.12.2007

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Asıl İşverenin Alt İşverenin İşçilerinin Hak Kazanacakları Alacaklardan Sorumlu Tutulabilmesi - İşçinin Münhasıran Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması Gereği )

• ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN ALACAKLARINDAN ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin Münhasıran Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması Gereği )

• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Asıl İşverenin Alt İşverenin İşçilerinin Hak Kazanacakları Alacaklardan Sorumlu Tutulabilmesi - İşçinin Münhasıran Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması Gereği )

4857/m. 2

ÖZET : Davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcudiyeti asıl işverenin alt işverenin işçilerinin hak kazanacakları alacaklardan sorumlu tutulabilmesi için yeterli değildir. Bu sorumluluk için işçinin münhasıran asıl işverenin işyerinde çalışması gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile bayram tatili gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı Ö. A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcudiyeti asıl işverenin alt işverenin işçilerinin hak kazanacakları alacaklardan sorumlu tutulabilmesi için yeterli değildir.

Bu sorumluluk için işçinin münhasıran asil işverenin işyerinde çalışması gerekir. Davacının dava konusu dönem içerisinde farklı işyerlerinde adına sigorta prim bildirgesi verildiği anlaşılmaktadır. Davalı asıl işverende alt işveren işçisi olan davacının münhasıran kendi işyerinde çalıştırılmadığını savunmuştur.

Bu husus araştırılmadan eksik inceleme ile davacının tüm çalışma süresinden doğan alacaklardan davalı asıl işvereni de alt işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube