Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Yabancı Marka Sigara Satmak Suçu Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/8671

K. 2012/28962

T. 12.11.2012

• YABANCI MARKA SİGARA SATMAK (Tezgahta Satarken Yakalandığı - İkrar Niteliğindeki Savunma Gözetilerek Sigaraların Kaçak Olduğu Açık ve Net Bir Şekilde Anlaşıldığı Halde Keşif Yapılıp Sanığın Sebep Olmadığı Keşif Giderlerinin Sanığa Yükletilemeyeceği )

• KAÇAK SİGARA (Sanığın Tezgahta Yabancı Marka Sigaraları Satarken Yakalandığı - İkrar Niteliğindeki Savunma da Gözetilerek Sigaraların Kaçak Olduğunun Açık ve Net Bir Şekilde Anlaşıldığı )

• KEŞİF GİDERLERİNİN SANIĞA YÜKLETİLMESİ (Sigaraların Kaçak Olduğu Açık ve Net Bir Şekilde Anlaşıldığı Halde Keşif Yapılıp Sanığın Sebep Olmadığı Keşif Giderlerinin Sanığa Yükletilemeyeceği )

• SANIĞIN SEBEP OLMADIĞI KEŞİF GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI (Sanığın İkrar Niteliğindeki Savunması da Gözetilerek Sigaraların Kaçak Olduğu Açık ve Net Bir Şekilde Anlaşıldığı Halde Keşif Yapıldığı )

5271/m.325

5607/m.3

ÖZET : Sanığın tezgahta yabancı marka sigaraları satarken yakalanması şeklinde gerçekleşen olayda, ikrar niteliğindeki savunma da gözetilerek, sigaraların kaçak olduğu açık ve net bir şekilde anlaşıldığı halde, bu konuda keşif yapılıp mesleğinin dahi ne olduğu gösterilmeyen bilirkişi dinlenmek suretiyle, sanığın sebep olmadığı keşif giderlerinin sanığa yükletilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde değil ise de,

Sanığın tezgahta yabancı marka sigaraları satarken yakalanması şeklinde gereçekleşen olayda, ikrar niteliğindeki savunma da gözetilerek, sigaraların kaçak olduğu açık ve net bir şekilde anlaşıldığı halde, mahkemece bu konuda keşif yapılıp mesleğinin dahi ne olduğu gösterilmeyen bilirkişi dinlenmek suretiyle, sanığın sebep olmadığı keşif giderlerinin sanığa yükletilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa`nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`nun 322.maddesi uyarınca, yargılama giderlerine ilişkin hükmün 16. fıkrasının hükümden çıkartılması, bunun yerine "Sanığın sebebiyet verdiği 2 davetiye gideri olan 9,00 TL`ndan ibaret yargılama giderinin sanıktan tahsiline," ibaresinin yazılması, diğer kısımlarının aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 12.11.2012 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

1- Sigaraların orijinal mi? Yoksa kaçak mı? olduğunun tesbiti için keşif yapılması zorunlu olduğundan keşif masrafının sanığa yükletilmesi gerektiği düşüncesiyle,

Ayrıca;

2- Gümrükler Genel Müdürlüğü`nün 18157 sayı ve 22/07/2008 tarihli yazısı ile eşyanın müsaderesinin mümkün olmaması halinde gümrüklenmiş değer ya da kaim değeri eşit tutarda zararın sanıktan tahsili ile kamu zararının karşılanacağı benzer dosyalarda bildirilmiş olması nedeniyle mevcut davada da suç eşyasına el konulmuş ve zoralımına karar verilmiş olmasına göre zoralım nedeniyle idarenin zararı olmamasına rağmen "zararın giderilmediği" gerekçesiyle ayrıca CMK 231/9.fıkraya göre tazminatın denetim süresince de giderilmesi mümkün olduğundan CMK 231.maddenin uygulanmaması usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması yerine çoğunluğun verdiği düzeltilerek onama kararına katılmıyorum.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube