Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Tehdit Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/31492

K. 2013/4385

T. 18.2.2013

• TEHDİT ( Sanığın Borcundan Dolayı Evinde Yapılan Haciz Sırasında Alacaklı Vekili Olan Müştekiye Karşı Eyleminin Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturabileceği - Bu Eylemi Nitelendirme Ve Kanıtları Değerlendirme Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• YARGI GÖREVİ YAPAN KİŞİLERE KARŞI GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Alacaklı Vekili Olan Müştekiyi Koltukları Götürürseniz O Avukatın da Kafasına Sıkarım Şeklinde Tehdit Ettiği - Bu Eylemi Nitelendirme ve Kanıtları Değerlendirme Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• GÖREV ( Sanığın Borcundan Dolayı Evinde Yapılan Haciz Sırasında Alacaklı Vekili Olan Müştekiye Karşı Eyleminin Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturabileceği - Bu Eylemi Nitelendirme Ve Kanıtları Değerlendirme Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

5237/m.265/2

ÖZET : Sanığın borcundan dolayı evinde yapılan haciz sırasında alacaklı vekili olan müştekiye karşı gıyabında "koltukları götürürseniz o avukatın da kafasına sıkarım" şeklinde tehdit ettiği tanık, müşteki beyanı, haciz zaptı ile tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, tehdit eyleminin TCK`nın 265/2 maddesindeki yargı görevi yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturabileceği, bu eylemi nitelendirme ve kanıtları değerlendirme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığın borcundan dolayı evinde yapılan haciz sırasında alacaklı vekili olan müştekiye karşı gıyabında "koltukları götürürseniz o avukatın da kafasına sıkarım" şeklinde tehdit ettiği tanık, müşteki beyanı, haciz zaptı ile tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, tehdit eyleminin TCK`nın 265/2 maddesindeki yargı görevi yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturabileceği, bu eylemi nitelendirme ve kanıtları değerlendirme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık A. D.`nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, başkaca yönler incelenmeksizin, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube