Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) KREDİ SÖZLEŞMESİNDE FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ( Bankanın Temerrüt Tarihindeki Kısa Orta Uzun Vadeli Ticari Kredilerinden Cari Kredi Faiz Oranı E

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12637

K. 2011/31477

T. 29.12.2011

• KREDİ SÖZLEŞMESİNDE FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ( Bankanın Temerrüt Tarihindeki Kısa Orta Uzun Vadeli Ticari Kredilerinden Cari Kredi Faiz Oranı En Yüksek Olanının %100 Fazlası Nispetinde Bulunacak Oran Üzerinden Temerrüt Faizi Uygulanmasına Hükmü Yer Aldığından Bu Oranların İsteneceği )

• FAİZE İTİRAZ ( Kredi Sözleşmesinde Faiz Oranı Belirlendiği - Alacaklı Bankadan Oranlar İstenip Faiz Oranının İncelenmesi Gerekirken Merkez Bankasından Sorularak Fiilen Uygulanıp Uygulanmayacağı Belli Olmayan Faiz Oranları Üzerinden Değerlendirme Yapıp Hüküm Kurulamayacağı )

• İŞLEYECEK FAİZ ( Kredi Sözleşmesinde Faiz Oranı Belirlendiği - İşleyecek Faiz Oranı Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )

2004/m.67

ÖZET : Taraflar arasındaki kredi sözleşmesinde "bankanın temerrüt tarihindeki kısa, orta, uzun vadeli ticari kredilerinden cari kredi faiz oranı en yüksek olanının %100 fazlası nispetinde bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi uygulanmasına" hükmü yer almakta olup, alacaklı bankadan bu oranlar istenip, faiz oranının buna göre incelenmesi gerekirken, Merkez Bankasından sorularak fiilen uygulanıp uygulanmayacağı belli olmayan faiz oranları üzerinden değerlendirme yapılarak hüküm kurulması ve işleyecek faiz oranı hakkında olumlu olumsuz karar verilmemesi doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlular vekili icra dairesine itirazında, işlemiş yasal faiz oranına ve gayri nakdi alacak tutarına itiraz etmiştir. Taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin 37-2.maddesinde "... bankanın temerrüt tarihindeki kısa, orta, uzun vadeli ticari kredilerinden cari kredi faiz oranı en yüksek olanının %100 fazlası nispetinde bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi uygulanmasına" hükmü yer almakta olup, alacaklı bankadan bu oranlar istenip, faiz oranının buna göre incelenmesi gerekirken, Merkez Bankasından sorularak fiilen uygulanıp uygulanmayacağı belli olmayan faiz oranları üzerinden değerlendirme yapılarak hüküm kurulması ve işleyecek faiz oranı hakkında da olumlu olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir.

Diğer taraftan borçluların asıl alacak tutarına itiraz etmedikleri düşünülmeksizin itiraz olunan tutar üzerinden icra inkar tazminatına hükmetmek gerekirken, asıl alacak üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilmesi ve borçlular lehine haklı çıktıkları kısım yönünden icra inkar tazminatı verilmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 29.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

n Yüksek Olanının %100 Fazlası Nispetinde Bulunacak Oran Üzerinden Temerrüt Faizi Uygulanmasına Hükmü Yer Aldığından Bu Oranların İsteneceği )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube