Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2010/5091

K. 2013/4228

T. 5.6.2013

• KASTEN YARALAMA SUÇU ( Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan Verilen Karara Dair Lehe Düzenlemeler Yönünden Uyarlama Kararı Verilip Verilmediğinin - Tekerrüre Esas Olup Olmayacağının Araştırılacağı )

• KESİN ADLİ PARA CEZASI ( Kesin Adli Para Cezasına Dair İlamın Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Kasten Yaralama )

• BİRBİRİNİ KASTEN YARALAMA ( Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan Verilen Karara Dair Lehe Düzenlemeler Yönünden Uyarlama Kararı Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı - Mağdurun Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralandığı/Eylemin Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )

• UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Kasten Yaralama Suçunda Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan Verilen Karara Dair Lehe Düzenlemeler Yönünden Uyarlama Kararı Verilip Verilmediğinin - Tekerrüre Esas Olup Olmayacağının Araştırılacağı )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Mağdurun Ağır Derecede Kırığa ve Hayati Tehlike Geçirmesine Sebep Olacak Şekilde Yaralandığı - Eylemin Kasten Yaralama Değil Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )

765/m.404

5237/m.7, 58, 191

ÖZET : Kasten yaralama suçunda ( birbirini ); kesin adli para cezasına dair ilamın tekerrüre esas alınamayacağı anlaşılmakla birlikte sanığın adli sicil kaydında görünen Ağır Ceza Mahkemesi uyuşturucu madde kullanmak suçundan verilen karara dair lehe düzenlemeler yönünden uyarlama kararı verilip verilmediği araştırılarak, tekerrürün uygulanma şartlarının oluşup oluşmadığı gözetilmelidir.

Diğer sanığın kasten yaralama suçunda; sanığın yönetimindeki otomobili mağdurun üzerine sürerek, bahçe duvarıyla otomobil arasına sıkıştıracak şekilde çarptığı, otomobil geriye gidip, yere düşen mağdura tekrar çarptığı, mağdurun hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte açık parçalı kırığa ve hayati tehlike geçirmesine sebep olacak şekilde yaralandığı olayda, eyleme bağlı kastın öldürmeye yönelik olduğu anlaşıldığı halde, suç vasfında hataya düşülerek silahla kasten yaralama suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık O.`ın mağdur A.`a olan eylemiyle sanık A.`un mağdur O.`ı kasten yaralama suçunun sübutu kabul, sanık A.`un mağdur O.`ı kasten yaralama suçu yönünden oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliğini tayin, haksız tahrik ve takdiri indirim sebeplerinin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan sanık O. müdafiinin haksız tahrike vesaireye katılan sanık A. müdafiinin sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

1- ) Sanık A.`un mağdur O.`ı kasten yaralama suçundan kurulan hükümde;

Sanık A.`un Silifke Sulh Ceza Mahkemesi`nin 29.05.2008 günlü, 133/530 E. ve K. sayılı kararıyla mahkum olduğu kesin adli para cezasına dair ilamın tekerrüre esas alınamayacağı anlaşılmakla birlikte sanığın adli sicil kaydında görünen Silifke Ağır Ceza Mahkemesi`nin 3.4.2001 günlü, 231/54 Sayılı 765 Sayılı T.C.K.nun 404/2 maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde kullanmak suçundan verilen karara dair 5237 Sayılı T.C.K.nun 191. maddesindeki lehe düzenlemeler yönünden 5237 Sayılı T.C.K.nun 7/2 maddesi uyarınca uyarlama kararı verilip verilmediği araştırılarak, T.C.K.nun 58. maddesinin uygulanma şartlarının oluşup oluşmadığının gözetilmemesi,

2- ) Sanık O.`ın mağdur A.`u kasten yaralama suçundan kurulan hükümde;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanığın yönetimindeki otomobili mağdurun üzerine sürerek, bahçe duvarıyla otomobil arasına sıkıştıracak şekilde çarptığı, otomobil geriye gidip, yere düşen mağdura tekrar çarptığı, mağdurun hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte sol cruriste açık parçalı kırığa, ince bağırsak antimezenterik kenarda hematoma ve hayati tehlike geçirmesine sebep olacak şekilde yaralandığı olayda, eyleme bağlı kastın öldürmeye yönelik olduğu anlaşıldığı halde, suç vasfında hataya düşülerek silahla kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup bozmayı gerektirdiğinden, katılan sanık A. müdafiiyle katılan sanık O. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükümlerin, kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 05.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube