Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAZMİNAT İSTEMİ ( Dava Konusu Olay Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı ve Ağır Ceza Mahkemesi`nin Dosyasında Sanık Sıfatı İle Yargılanan Davalının Mahkumiyetine Karar Verildiği Kararın Henüz Kesinleşmediği - Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/9098

K. 2013/8080

T. 6.5.2013

• TAZMİNAT İSTEMİ ( Dava Konusu Olay Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı ve Ağır Ceza Mahkemesi`nin Dosyasında Sanık Sıfatı İle Yargılanan Davalının Mahkumiyetine Karar Verildiği Kararın Henüz Kesinleşmediği - Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )

• BEKLETİCİ MESELE ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Davada Dava Konusu Olay Nedeniyle Açılan Kamu Davasında Davalının Mahkumiyetine Karar Verildiği Kararın Henüz Kesinleşmediği - Somut Olay İtibariyle Ceza Mahkemesi Kararının Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği )

• TAZMİNAT TALEBİNDEKİ OLAY NEDENİYLE KAMU DAVASI AÇILDIĞI ( Mahkumiyete Karar Verildiği Kararın Henüz Kesinleşmediği - Ceza Mahkemesi Kararının Sonucu Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bekletici Mesele Yapılacağı )

6100/m.165

ÖZET : Dava, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Dava konusu olay nedeniyle kamu davası açıldığı; Ağır Ceza Mahkemesi`nin dosyasında, sanık sıfatı ile yargılanan davalının mahkumiyetine karar verildiği ve henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Somut olay itibariyle, ceza mahkemesi kararının sonucunun eldeki davaya etkisi söz konusudur. Bekletici mesele yapılması gerekir.

DAVA : Davacı F.K. vdl. vekili tarafından, davalı A.K. aleyhine 04/04/2011 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 29/03/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı A.K. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava konusu olay nedeniyle kamu davası açıldığı; Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi`nin 2011/47 esas-98 karar sayılı dosyasında, sanık sıfatı ile yargılanan davalının mahkumiyetine karar verildiği ve henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.Somut olay itibariyle, ceza mahkemesi kararının sonucunun eldeki davaya etkisi söz konusudur. Şu durumda, mahkemece bekletici mesele yapılması gerekir. Karar, bu nedenle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 06.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube