Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Öldürme Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1313

K. 2013/4526

T. 19.6.2013

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği/Tanığın da Sanığın Bayıldığını Beyan Ettiği - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu`na Sevk Edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulması Gerektiği )

• AKIL HASTALIĞI ( Kasten Öldürme/Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği ve Tanığın da Bunu Doğruladığı - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu`na Sevk Edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulacağı )

• SARA HASTALIĞI ( Kasten Öldürme/Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği ve Tanığın da Bunu Doğruladığı - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu`na Sevk Edilmesi Gerektiği )

• MÜŞAHADEYE TABİ TUTULMAK ( Kasten Öldürme/Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği ve Tanığın da Bunu Doğruladığı - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu`na Sevk Edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulacağı )

5237/m.32, 81

ÖZET : Kasten öldürme suçunda; sanığın 23 yıldır sara hastası olduğunu ve tanığın da sanığın zaman zaman hastalığı nedeniyle düşüp bayıldığını belirttiği anlaşılmaktadır. Sanığın, olay tarihinde ve halen akıl hastalığı sebebiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının tespiti açısından, olaydan önceki tarihlerde verilmiş raporları ve dosyasıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu`na sevk edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde müşahadeye tabi tutulması, buradan alınan raporla birlikte Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu`na gönderilerek rapor alınması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Ö.`in kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiiyle müdahil vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

Sanık Ö.`in, hazırlıkta alınan beyanında "23 yıldır sara hastası olduğunu, bundan dolayı tedavi gördüğünü, olaydan sonra başının döndüğünü, acaba rüyamı görüyorum diye kendi kendine söylendiğini" ifade ettiği, yine tanık A. T.`ın 9.10.2011 tarihli Cumhuriyet Savcısınca alınan ifadesinde, sanığın zaman zaman rahatsızlığından dolayı bayılıp düştüğünü beyan ettiği anlaşılmakla; sanığın, olay tarihinde ve halen akıl hastalığı sebebiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının tespiti açısından, olaydan önceki tarihlerde verilmiş raporları ve dosyasıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu`na sevk edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde müşahadeye tabi tutulması, buradan alınan raporla birlikte Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu`na gönderilerek rapor alınması, raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Genel Kurulu`nda muayene edilmek suretiyle rapor düzenlenmesinin istenilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme sonucu hüküm kurulması.

SONUÇ : Bozmayı gerektirmekle, sanık ve müdafiiyle müdahil vekilinin temyiz itirazlarının bu itibarla kabulüyle, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ( BOZULMASINA ), 19.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube