Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Eşin Kocasının Birlikte Yaşadığı Kadından Manevi Tazminat Talebi - Uyuşmazlığın Aile Mahkemelerinin Görevine Girmediği/Görevsizlik Kararının İsabetsizliği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8130

K. 2011/7920

T. 6.7.2011

• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Eşin Kocasının Birlikte Yaşadığı Kadından Manevi Tazminat Talebi - Uyuşmazlığın Aile Mahkemelerinin Görevine Girmediği/Görevsizlik Kararının İsabetsizliği )

• KOCANIN BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN ( Eşin Kadından Manevi Tazminat Talebi - Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Bir Tazminat Davası Niteliği/Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri Olduğu )

• ALDATILAN EŞİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kocasının Birlikte Yaşadığı Kadından/Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Bir Tazminat Davası Niteliği - Uyuşmazlığın Aile Mahkemelerinin Görevine Girmediği )

818/m. 41, 49

ÖZET : Dava, kocası tarafından aldatıldığını iddia eden davacı eşin, kocasının birlikte yaşadığı davalıdan manevi tazminat talebinden ibaret olup mahkemece aile mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesi ile verilen görevsizlik kararı davacı tarafından temyiz olunmuştur. Dava, haksız eylemden kaynaklanan bir tazminat davasıdır. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

DAVA : Davacı Gül vekili tarafından, davalı Pınar aleyhine 16/03/2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; görevsizliğe dair verilen 05/04/2010 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, kocası tarafından aldatıldığını iddia eden davacı eşin, kocasının birlikte yaşadığı davalıdan manevi tazminat talebinden ibaret olup mahkemece aile mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesi ile verilen görevsizlik kararı davacı tarafından temyiz olunmuştur.

787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Yasaya 5133 Sayılı Yasa ile ekleme yapılan 4/2. maddesinde "22.11.2001 tarihli 4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 3. kısmı hariç olmak üzere 2. kitabı, 03.12.2001 tarihli ve 4722 Sayılı Türk Medeni Yasasının Yürürlüğü ve Uygulama ޞekli Hakkındaki Yasaya göre aile hukukundan doğan dava ve işler" aile mahkemesinde görülecektir.

Dava konusu olayda ise uyuşmazlık yukarıda ifade edilen kanun kapsamında değildir. Dava, BK 41 ve 49. maddelerine göre halledilmesi gereken haksız eylemden kaynaklanan bir tazminat davasıdır. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Yukarıda açıklanan nedenle mahkemenin davanın esası hakkında karar vermesi gerekir iken, aile mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı vermesi doğru bulunmamış, temyiz olunan kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 06.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube