Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/8845

K. 2013/6982

T. 3.6.2013

• ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Sanık İle Mağdurenin Kaçıp Evlendiği - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Belirleneceği )

• MAĞDURUN YAŞINDAN BÜYÜK GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ ( Cinsel İstismar/Sanık İle Mağdurenin Kaçıp Evlendiği - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Belirleneceği )

• SANIK İLE MAĞDURENİN EVLENMESİ ( Cinsel İstismar/Kaçıp Evlendikleri - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Yaş Konusunda Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Tespit Edileceği )

• ONBEŞ YAŞ ( Cinsel İstismar/Sanık İle Mağdurenin Kaçıp Evlendiği - Sanığın Mağdurenin Kendisine 15 Yaşını Tamamladığını Söylediğini İleri Sürdüğü/Sanığın Yaş Konusunda Hataya Düşmesinin Mümkün Olup Olmadığının Tespit Edileceği )

5237/m.103

ÖZET : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında; suç tarihinde 15 yaşı içerisinde olan ve bu yaşını tamamlamayan mağdureyle sanığın anlaşarak birlikte kaçtıkları ve birden fazla cinsel ilişkiye girdikleri, daha sonra resmi olarak evlenip çocuk sahibi oldukları ve halen evliliğin devam ettiği anlaşılmış olup, sanığın, aşamalarda mağdurenin kendisine 1992 doğumlu olduğunu söylediğini savunması, mağdurenin suç tarihi itibarıyla 15 yaşından büyük gösterip göstermediği, sanığın mağdurenin yaşı konusunda hataya düşmesinin mümkün olup olmadığı mahkemenin dosyadaki tüm verilerle birlikte kendi gözlemini de tespit ederek ve gerekirse bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle belirlenmelidir.

DAVA : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık Hakan C.`ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçlardan mahkumiyetine dair Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 19.10.2010 gün ve 2009/243 Esas, 2010/316 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Nüfus kaydına göre 12.08.1994 doğumlu olup suç tarihinde 15 yaşı içerisinde olan ve bu yaşını tamamlamayan mağdureyle sanığın anlaşarak birlikte kaçtıkları ve birden fazla cinsel ilişkiye girdikleri, daha sonra resmi olarak evlenip çocuk sahibi oldukları ve halen evliliğin devam ettiği anlaşılmış olup, sanığın, aşamalarda mağdurenin kendisine 1992 doğumlu olduğunu söylediğini savunması ve Adli Tıp Kurumunun uygulamalarına göre de bazen kişinin kemik yaşının hormonal gelişimi, beslenme gibi sebeplerle gerçek yaşa göre farklılık gösterebileceğinin bilinmesi karşısında, mağdurenin suç tarihi itibarıyla 15 yaşından büyük gösterip göstermediği, sanığın mağdurenin yaşı konusunda hataya düşmesinin mümkün olup olmadığı mahkemenin dosyadaki tüm verilerle birlikte kendi gözlemini de tespit ederek ve gerekirse bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle belirlendikten sonra T.C.K.nın 30. maddesi gözetilerek sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek C.M.U.K.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube