Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)FERAGAT ( Yargılamanın Her Aşamasında Feragat Talebinde Bulunulabileceği - Feragat ile Netice-i Talepten Vazgeçilmiş Olduğu/Asılolanın Hukuki İhtilafın Taraf İradelerine Göre Çözülmesi Olduğu )

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/3795

K. 2011/5631

T. 26.4.2011

• İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Feragat - İki Taraftan Birinin Netici-i Talebinden Vazgeçmesi/Asılolanın Hukuki İhtilafın Taraf İradelerine Göre Çözülmesi Olduğu )

• FERAGAT ( Yargılamanın Her Aşamasında Feragat Talebinde Bulunulabileceği - Feragat ile Netice-i Talepten Vazgeçilmiş Olduğu/Asılolanın Hukuki İhtilafın Taraf İradelerine Göre Çözülmesi Olduğu )

1086/m. 91

ÖZET : Feragat,iki taraftan birinin netice-i talebinden vazgeçmesidir. Yargılamanın her aşamasında feragat talebinde bulunulabilir. Aslolan hukuki ihtilafın taraf iradelerine göre çözüme ulaştırılmasıdır.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 4.4.2008 gününde verilen dilekçeyle ipoteğin fekki istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 2.12.2010 tarihli hükümün Yargıtay`ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, ipotek şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Davacı N. Ö. vekili ve davacı C. Ç. karar verildikten sonra 1.3.2011 tarihli dilekçeyle davadan feragat ettiklerini bildirmiştir. H.U.M.K.nun 91 maddesine göre feragat iki taraftan birinin netice-i talebinden vazgeçmesidir. Yargılamanın her aşamasında feragat talebinde bulunulabilir. Aslolan hukuki ihtilafın taraf iradelerine göre çözüme ulaştırılmasıdır.

Davacı vekili 1.3.2011 tarihli dilekçeyle davadan feragat ettiğine göre bu feragat beyanı değerlendirilerek bir karar verilmek üzere hükümün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükümün BOZULMASINA, 26.04.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube