Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Talep Konusu Dönemde İşçinin Kesintisiz Çalışıp Çalışmadığının Tebiti Gereği )

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/30862
K. 2005/20641
T. 8.6.2005
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Talep Konusu Dönemde İşçinin Kesintisiz Çalışıp Çalışmadığının Tebiti Gereği )
• HİZMET TESBİTİ TALEBİNE KONU DÖNEMDE İŞÇİNİN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ TESBİTİ GEREĞİ ( Hizmet Tesbiti ile İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinde )
• TANIKLARIN İŞVERENCE İŞÇİNİN İŞTEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLEN DÖNEMDEN SONRA DA ÇALIŞMANIN DEVAM ETTİĞİNİ BEYAN ETMELERİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Taleplerinin İncelenmesinde İşçinin Toplam Çalıştığı Sürenin Tesbiti Gereği )
• KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Talep Konusu Dönemde İşçinin Kesintisiz Çalışıp Çalışmadığının Tebiti Gereği )
1475/m.14
506/m.79
ÖZET : Davacı, işyerinde 1.4.1983-7.10.1998 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını iddia ederek bu çalışması süresinin tespiti ile kıdem, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları talebinde bulunmuştur. Davalı, davacının 30.5.1995 tarihinden sonra çalışmadığını, işyerini kendisinin terk ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Dinlenen davacı tanıkları, davacının 1995`ten sonra da işyerinde çalıştığını belirlemişlerdir. Somut olayda öncelikle, davacının işyerinde hangi tarihler arasında çalıştığının belirlenmesi ve bu hususta hizmet tespitine karar verilmesi gerekir. Bu husus belirlendikten sonra talep edilen alacaklar hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin, Fazla mesai ücreti, hafta sonu, milli ve dini bayram paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı, işyerinde 1.4.1983-7.10.1998 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığını iddia ederek bu çalışması süresinin tespiti ile kıdem, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları talebinde bulunmuştur.

Davalı, davacının 30.5.1995 tarihinden sonra çalışmadığını, işyerini kendisinin terk ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davacının 1.4.1983-30.5.1995 tarihleri arasında işyerinde çalıştığı kabul edilerek, kıdem, ihbar tazminatı ve ücret alacağına hükmedilmiş, hizmet tespiti davasının da reddine karar verilmiştir.

Dinlenen davacı tanıkları, davacının 1995`ten sonra da işyerinde çalıştığını belirlemişlerdir.

Somut olayda öncelikle halledilmesi gereken husus, davacının işyerinde hangi tarihler arasında çalıştığının belirlenmesi ve bu hususta hizmet tespitine karar verilmesi gerekir. Bu husus belirlendikten sonra talep edilen alacaklar hakkında bir karar verilmesi gerekir.

Böyle olunca mahkemenin hizmet tespiti talebini reddetmesi hatalıdır.

Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.6.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube