Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TEFHİM EDİLEN KISA KARAR,TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI

 

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2008/13129
KARAR NO. 2010/343
KARAR TARİHİ. 18.1.2010


> TEFHİM EDİLEN KISA KARAR ( Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Karar Altına alınmadığından Usule Uygun Bir Tefhimden Söz Edilemeyeceği - Temyiz Süresinin Kararın Tebliğinden Sonra İşlemesi Gereği )

> TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kararın Tebliğinden Sonra Başlaması -Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Karar Altına alınmadığından Usule Uygun Bir Tefhimden Söz Edilemeyeceği )

> FARK KIDEM TAZMİNATI ( Faiz - Davacının Emekliye Ayrıldığının İşverene Bildirildiği Tarih Bildirim Yapılmamışsa Dava Tarihi İle Ödeme Tarihi Arasında İşleyecek En Yüksek Banka Mevduat Faizine Hükmedileceği )

> FAİZ ( Fark Kıdem Tazminatı - Davacının Emekliye Ayrıldığının İşverene Bildirildiği Tarih Bildirim Yapılmamışsa Dava Tarihi İle Ödeme Tarihi Arasında İşleyecek En Yüksek Banka Mevduat Faizine Karar Verilmesi Gereği )

1086/m. 381, 388

1475/m. 14

5521/m. 8

ÖZET : Tefhim edilen kısa kararda yargılama gideri ve vekalet ücreti karar altına alınmadığından usule uygun bir tefhimden söz edilemez. Temyiz süresinin tefhimden itibaren değil, gerekçeli kararın tebliğinden sonra işlemesi gerekir.

Fark kıdem tazminatı için davacının emekliye ayrıldığının işverene bildirildiği tarih, eğer bildirim yapılmamışsa dava tarihi ile ödeme tarihi arasında işleyecek en yüksek banka mevduat faizine karar verilmemiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı tarafın 31.1.2008 günlü temyiz istemi tefhimden itibaren kanuni 8 günlük süre içinde yapılmadığı gerekçesiyle mahkemece reddedilmiştir. Ne varki, tefhim edilen kısa kararda yargılama gideri ve vekalet ücreti karar altına alınmadığından usule uygun bir tefhimden söz edilemez. Temyiz süresinin tefhimden itibaren değil, gerekçeli kararın tebliğinden sonra işlemesi gerekir. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren temyizin süresinde yapılmış olduğu anlaşıldığından mahkemenin 01.02.2008 gün 1163/629 sayılı temyiz isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına karar verildi. Dosya okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı dava dilekçesi ile fark kıdem tazminatına emeklilik tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi istemiştir. Mahkemece kıdem tazminatı alacağı yargılama sırasında ödendiğinden dava konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, faiz konusunda bir karar verilmemiştir. Fark kıdem tazminatı için davacının emekliye ayrıldığının işverene bildirildiği tarih, eğer bildirim yapılmamışsa dava tarihi ile ödeme tarihi arasında işleyecek en yüksek banka mevduat faizine karar verilmemiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube