Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Hüküm Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2010/12086

K. 2010/13831

T. 8.12.2010

• HÜKÜM ( Kısa Kararda Yer Almadığı Halde Gerekçeli Kararda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmediğine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kısa Kararda Yer Almadığı Halde Gerekçeli Kararda Geri Bırakılmasına Karar Verilmediğine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5271/m.230,231

ÖZET : Kısa kararda yer almadığı halde gerekçeli kararın delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi bölümünde “sanığın kamunun uğradığı zararı karşılamaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmedi” gerekçesiyle karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine,

Ancak;

Açıklamakla hükmün esasını oluşturan kısa kararda yer almadığı halde gerekçeli kararın delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi bölümünde “sanığın kamunun uğradığı zararı karşılamaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmedi” gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 08.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube