Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Nitelikli Hırsızlık Suçu Bulunmadığı Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2012/11883
KARAR NO. 2012/48486
KARAR TARİHİ. 18.12.2012


> NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU BULUNMADIĞI ( Mahkemece Suçun Nitelendirilmesinde Hata Yapıldığı – Kontak Anahtarı Üzerinde Unutululan Park Halindeki Aracın Çalıştırılarak Çalınmasının Basit Hırsızlık Suçu Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gereği )

> KONTAK ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTULAN ARACIN ÇALINMASI ( Basit Hırsızlık – Sanığa Fazla Ceza Tayinin Hatalı Olduğu )

> BASİT HIRSIZLIK SUÇU ( Kontak Anahtarı Üzerinde Unutulan Park Halindeki Aracın Çalıştırılarak Çalınmasının Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturmadığının Yerel Mahkemece Gözetileceği – Sanığa Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )

5237/m. 141/1,142/1-e

ÖZET : Kontak anahtarı üzerinde unutulan park halindeki aracın çalıştırılarak çalınmasının nitelikli hırsızlık olmadığının mahkemece gözetilmesi gerekir.Sanık hakkında fazla ceza tayini hatalıdır.

DAVA : İlk derece mahkemesince ( yerel mahkemece ) verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, işin esasına yönelik yapılan incelemede;

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yakınanın, aracını ( otomobilini ) sokakta park edip, anahtarını aracının üzerinde unuttuğunu, bir süre sonra döndüğünde aracını parkettiği yerde bulamadığını ve çalındığını anladığını ifadelerinde açıklaması, ayrıca araçta herhangi bir hasar olduğu da belirlenemediği gözetildiğinde; park halinde olan ve kontak anahtarı üzerinde bulunan aracın çalıştırılarak çalınması şeklindeki eylemin, 5237 sayılı TCY’nin 141/1. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı yasanın 142/1-e maddesi uyarınca hüküm kurulması suretiyle sanık hakkında fazla cezaya hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle, HÜKMÜN BOZULMASINA, 18.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube