Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT YARGI YERİ

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Hukuk Dairesi
Esas No: 2003/00633
Karar No: 2003/01701
Tarih: 24.02.2003


HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT
YARGI YERİ
ÖZET:
Davalı Milli Savunma Bakanlığı`nın 2918 sayılı Kanunun 85. maddesi uyarınca işleten konumunda bulunduğu hallerde, işleteni olduğu aracın kullanılması sonucu meydana gelen haksız eylemden kaynaklanan tazminat davaları adli yargı yerinde çözümlenir.
Davacı Murat vekili avukat Nesimi tarafından, davalı Milli Savunma Bakanlığı aleyhine 30.11.2001 gününde verilen dilekçe ile trafik kazasından kaynaklanan tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi görevi olduğundan mahkemenin görevsizliğine dair verilen 27.06.2002 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde davalının işleteni olduğu……… plakalı Ambulans aracının Bingöl-Elazığ karayolunda hasta nakli için seyir halinde iken teknik bir arıza (sağ arka lastiğinin patlaması) sonucu meydana gelen trafik kazasında davacının yaralandığını belirterek tazminat istemiştir.

Yerel mahkemece, zararın askeri hizmet sırasında meydana gelmesi ve asker kişiyi ilgilendirmesi nedeniyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle Yargı Yolu bakımından, mahkemenin görevsiz olduğuna karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgilere göre olay, yaralı askeri taşıyan askeri ambulansın karayolunda devrilmesi nedeniyle araç içinde bulunan ve asker olan davacının yaralanması sonucu meydana gelmiştir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Yasasının 20. maddesinde mahkemenin, askeri kişileri ilgilendiren askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini yapacağı belirtilmiştir.

Dava konusu edilen olay, 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası hükümlerine aykırı davranışın sonunda meydana gelen zararla ilgilidir. Davalı anılan yasa hükümleri uyarınca işleten konumundadır. Anılan Yasanın 106. maddesinde, genel ve katma bütçeli daireler ile özel idare, belediye ve iktisadi kamu teşebbüslerine ait motorlu araçların neden oldukları zararlardan dolayı bu yasanın hukuki sorumluluğa ilişkin hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Açıklanan şu yasal düzenlemeye göre, davalı 2918 sayılı Yasanın 85. maddesi uyarınca işleten konumundadır ve işleteni olduğu aracın kullanılması sonucu meydana gelen haksız eylemden dolayı yargılamanın adli yargı yerinde yapılması gerekir.

Şu durumda mahkemece yapılacak iş, iddia doğrultusunda taraf kanıtları toplanarak varılacak sonuca göre karar vermektir. Bu yön gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup karar bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 24.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube