Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2012/18549
KARAR NO. 2012/17156
KARAR TARİHİ. 17.9.2012


> TEHDİT SUÇU ( Simitçilik Yapan Sanığın Şikayetçinin Dükkanına Girerek Ucuz Simit Satmaması için Tornavida ile Tehditte Bulunması Şeklindeki Eyleminin İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Oluşturduğunun Mahkemece Tartışılması Gerektiği )

> İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU ( Simitçilik Yapan Sanığın Şikayetçinin Dükkanına Girerek Ucuz Simit Satmaması için Tornavida ile Tehditte Bulunması Şeklindeki Eyleminin Değerlendirilmesinde Hata Yapıldığı – Yetersiz Gerekçe )

> SANIĞIN EYLEMİNDE ÖZEL HÜKMÜN DİKKATE ALINACAĞI ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Varlığının Araştırılacağı )

> HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI GEREĞİ ( Eldeki Davada Giderilmesi Gereken Ölçülebilir ve Belirlenerebilir Maddi Bir Zararın Oluşmadığı – Manevi Zararın ise Hüküm Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmediğinin Kabulü )

> MADDİ VE MANEVİ ZARAR ( Davada Giderilmesi Gereken Ölçülebilir ve Belirlenerebilir Maddi Bir Zararın Oluşmadığı – Manevi Zararın ise Hüküm Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmediği – Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakma )

5237/m. 117/1,119/1-a

5271/m. 231/6-c

ÖZET : Simitçilik yapan sanığın, bakkal olan şikayetçiyi kendisinden daha ucuz simit satmaması için tornavida ile tehdit etmekten ibaret eyleminin, özel hüküm olan iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmalıdır.Ayrıca, giderilmesi gereken ölçülebilir, belirlenebilir ( somut ) maddi bir zarar oluşmadığı ve manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına engel teşkil etmediği gözetilmeden katılanın suçtan kaynaklanan zararlarının giderilmediği biçimindeki gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi de hatalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : A- Sanık hakkında mala zarar verme suçu bakımından, kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre hüküm tarihi itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 117. maddesi uyarınca sanık Gürkan’ın tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,

B- Sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerin temyizine gelince,

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Simitçilik yapan sanığın, bakkallık yapan ve kendisinden ucuz simit satan müştekiyi, birkaç kere uyardıktan sonra olay tarihinde bakkal dükkanına giderek kendisinden ucuz simit satmaması için tornavida ile tehdit etmekten ibaret olan eyleminin, özel hüküm olan TCY’nın 117/1 ve 119/1.a maddesine uyan iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,

2- Sanığın sabıkasız olduğunun anlaşılması, giderilmesi gereken ölçülebilir, belirlenebilir ( somut ) maddi bir zarar oluşmaması ve manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına engel teşkil etmemesi karşısında, katılanın suçtan kaynaklanan zararlarının giderilmediği biçimindeki, yasal olmayan gerekçe ile CYY’nin 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık Gürkan’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden ( HÜKÜMLERİN BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube