Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Hayvanların Girmesini Önlemek Amacıyla Ekili Araziye Zehirli Yiyecek Koymak Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2009/14192
KARAR NO. 2011/9259
KARAR TARİHİ. 11.7.2011


> MALA ZARAR VERME ( Sanığın Arazisine Yabancı Hayvanların Girmesini Önlemek Amacı İle Sınır Boyunca Zehir Koyduğu – Katılanın Hayvanlarının Zehirlendiği/Suçun Oluşacağı )

> HAYVANLARIN GİRMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA EKİLİ ARAZİYE ZEHİRLİ YİYECEK KOYMAK ( Sanığın Arazisine Yabancı Hayvanların Girmesini Önlemek Amacıİle Sınır Boyunca Zehir Koyduğu – Katılanın Hayvanlarının Zehirlendiği/Mala Zarar Verme Suçunun Oluşacağı

5237/m.151

ÖZET : Sanığın buğday ekili arazisine yabancı hayvanların girmesini önlemek amacı ile komşu arazi sınırı boyunca kepekten yapılmış zehirli yiyeceği koyduğu, katılanın hayvanlarının bu zehirli yemi yemesi sonucu bir tanesinin öldüğü, diğerlerinin hastalandığının sabit olduğu gözetilerek mahkumiyetine karar verilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Katılanın beyanı, olay yeri tespit tutanağı, Bursa Adli Tip Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesinin raporu, keşif, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın buğday ekili arazisine yabancı hayvanların girmesini önlemek amacı ile komşu arazi sınırı boyunca kepekten yapılmış zehirli yiyeceği koyduğu, katılanın hayvanlarının bu zehirli yemi yemesi sonucu bir tanesinin öldüğü, diğerlerinin hastalandığının sabit olduğu gözetilerek, atılı suçtan mahkumiyeti yerine, yazılı gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 11.07.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.KARŞI OY : Yerel Mahkemece gerekçeli karada isabetli biçimde vurgulandığı üzere, zehirli yemlerin sanık tarafından konulduğu her türlü kuşkudan uzak biçimde saptanamadığından, beraate ilişkin hükmün onanması gerektiği görüşüyle sayın çoğunluğun düşüncesine katılmıyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube