Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Anayasa Mahkemesi`nden 2 Kanun Hükmünde Kararnameye iptal kararı geldi. Yüksek Mahkeme, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin bazı hükümlerini Anayasa`ya aykırı bularak iptal etti.

16 Ocak 2013 Çarşamba 17:00

 
CHP, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname`nin (KHK) tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile ekindeki cetvel ve listelerin iptaline ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne başvurdu. Talebi esastan incelemeye alan Anayasa Mahkemesi, KHK`nın 21. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan, yüksek kurum ve kurumların, görev alanıyla ilgili gerekli gördüğü bilgileri gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkili olduğuna dair hükmün iptaline karar verdi. Yüksek Mahkeme, KHK`nın Yüksek Kurul Uzmanlığı`na ilişkin 25. maddesinin, Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığına atanabilmek için gereken şartlar ve Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususların yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hükümlerini de iptal etti. Anasaya Mahkemesi, Kanun`un geçici 2. maddesindeki, bu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamaların, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tabi olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacağına ilişkin hükmün de iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca aynı maddenin 2. fıkrasında yer alan "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, yılı merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan atama sayı sınırlamasına tâbi değildir" hükmünü de iptal etti. İptal edilen hükümleri, karar Resmi Gazete`de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
Anayasa Mahkemesi, 2 Kanun Hükmünde Kararnameyi iptal etti
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube