Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

29 Ağustos 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28750

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SINIF OKULLARI/EĞİTİM MERKEZİ

KOMUTANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

             “3) Yılbaşı, Resmî, Ulusal ve Dini Bayram Tatillerinde Verilecek İzinler: Talep eden adaylara yılbaşı, resmi, ulusal ve dini bayram tatillerinde, belirlenen süre kadar izin verilebilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2007

26559

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube