Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BAŞKA KİŞİDEN OLAN COCUKLARI,RESMİ NİKAHLI EŞİ ÜZERİNE KAYIT

 


T.C
YARGITAY
14. Ceza Dairesi
Esas NO: 2013/330
Karar NO: 2013/836

Karar Tarihi:30.01.2013


Çocuğun soybağını değiştirme (iki kez) suçundan sanık A...`ın yapılan yargılaması sonunda; eylemi resmi belgede sahtecilik kabul edilerek mahkûmiyetine dair ...Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.07.2010 gün ve 2008/241 Esas, 2010/231 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın suç tarihinden önce katılan müşteki İ... ile resmî nikâhlı evli olmasına rağmen 1999 yılında tanıştığı müşteki E... ile gayri resmi birlikte yaşamaya başlamasının ardından, E...`yle birlikteliğinden doğan çocukları ...ve ...`i 31.08.2007 tarihinde ...İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurup resmi nikahlı eşi İ...`den doğan çocukları şeklindeki beyanına istinaden nüfusa tescil ettirmek suretiyle her iki çocuğun soybağını değiştirdiği tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, eylemine uyan TCK.nın 231/1. maddesi (iki kez) gereğince cezalandırılması gerekirken yazılı şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyetine hükmedilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
WWW.KARARARA.COM
T.C.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2011/9533
KARAR NO. 2013/1775
KARAR TARİHİ. 25.2.2013


> ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME ( Sanığın Birlikte Yaşadığı Kişiden Olma Çocuğunu Resmi Nikahlı Eşinden Olma Gibi Gösterdiği - Resmi Belgede Sahtecilik Değil Soybağını Değiştirme Suçunun Oluşacağı )

> SANIĞIN BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİDEN OLMA ÇOCUĞUNU RESMİ NİKAHLI EŞİNDEN OLMA GİBİ KAYDETTİRMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Değil Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçunun Oluşacağı )

> RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Birlikte Yaşadığı Kişiden Olma Çocuğunu Resmi Nikahlı Eşinden Olma Gibi Gösterdiği - Sahtecilik Değil Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçunun Oluşacağı )

> ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanığın Birlikte Yaşadığı Kişiden Olma Çocuğunu Resmi Nikahlı Eşinden Olma Gibi Gösterdiği - Sanığın Beyanı Üzerine Mernis Tutanağı Düzenlenip Kütüğe Kaydedilmesi Eyleminin Zincirleme Suç Teşkil Etmeyeceği )

5237/m.43, 204, 231

ÖZET : Çocuğun soybağını değiştirme veya gizleme suçunda; sanığın birlikte yaşadığı kişiden olma çocuğunu resmi nikahlı olan eşinden olma gibi göstermeye çalıştığı anlaştılmaktadır. Sanığın eylemi çocuğun soybağını değiştirme olarak nitelendirilmelidir. Resmi belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Sanığın beyanı üzerine nüfus memuru tarafından mernis tutanağının düzenlenip aynı gün nüfus kütüğüne kayıt edilmesi eyleminde zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmelidir.

DAVA : Çocuğun soybağını değiştirme veya gizleme suçundan sanık A.G.`ün yapılan yargılaması sonunda; eyleminin resmîbelgede sahtecilik suçunu oluşturduğunun kabulü ile mahkûmiyetine dair Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 19.06.2008 gün ve 2007147 Esas, 2008/128 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın, gayri resmî birlikte yaşadığı A.K.`den olan çocuğu G.`i, resmî nikâhlı eşi temyize gelmeyen sanık S. ile olan müşterek evliliklerinden olma gibi 14.12.2005 tarihli Mernis Doğum Formunu düzenleyerek nüfusa kayıt ettirdiğinin iddia ve kabul olunması karşısında, sanığın eyleminin TCK.nın 231. maddesinde özel olarak düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK 204/1. maddesinde düzenlenen resmî belgede sahteciliksuçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

Kabule göre de;

Sanığın beyanı üzerine nüfus memuru tarafından mernis tutanağının düzenlenip aynı gün nüfus kütüğüne kayıt edilmesi eyleminde zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden, eylemin zincirleme şekilde gerçekleştiğinin kabulü ile yazılı şekilde fazla ceza tayini,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre bozma kararının sanıkla aynı hukukî durumda bulunup hakkındaki hüküm temyiz edilmeyen sanık S. G.`e CMUK.nın 325. maddesi gereğince TEŞMİLİNE, 25.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube