Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Taksirle Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/774

K. 2011/1222

T. 12.9.2011

• TAKSİRLE YARALAMA ( Küçük Mağdura Zorunlu Müdafii Atanacağı )

• ZORUNLU MÜDAFİİ ( Küçük Mağdura Zorunlu Müdafii Atanacağı - Taksirle Yaralama )

• BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taksirle Yaralama - Mağdurun İfadesi Alınarak Sanığın Kusurlu Olup Olmadığı Konusunda Uzman Bilrikişiden Rapor Alınacağı )

5237/m.89

ÖZET : Taksirle yaralamak suçunda; küçük mağdura zorunlu müdafii atanması gerekir. Küçük mağdurun babası olup, duruşmada sanık hakkında şikayetçi olduğunu bildiren babasına davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması gerekir.

Olayın ne surette meydana geldiği hakkında mağdurun ifadesi alınarak sanığın kusurlu olup olmadığı hakkında, konusunda uzman bilirkişiden rapor alındıktan sonra hukuki durumunun tayini gerekir.

DAVA : Sanığın taksirle yaralamak suçundan beratine ilişkin hüküm Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-) 17.08.1995 doğumlu olan küçük mağdura zorunlu müdafii atanması gerektiğinin gözetilmemesi ve küçük mağdurun babası olup, 19.06.2007 tarihli duruşmada sanık hakkında şikayetçi olduğunu bildiren F. K.`a davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulmaması suretiyle C.M.K.nın 234/2 ve 238/2. maddelerine muhalefet edilmesi,

2-) Olayın ne surette meydana geldiği hakkında mağdurun ifadesi alınarak sanığın kusurlu olup olmadığı hakkında, konusunda uzman bilirkişiden rapor alındıktan sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ile hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümün isteme uygun olarak bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 12.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube