Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) ALACAKLININ VEKİLLE TAKİP EDİLİYOR OLMASI ( 3213 S. Kanun Hükmüne Yargıtay İlamında Belirtilen Bozma Sebepleri Çerçevesinde İşlem Yapılarak Karar Verildiği - Bozma İle Kesinleşen Hususların

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/23269

K. 2012/7811

T. 13.3.2012

• ALACAKLININ VEKİLLE TAKİP EDİLİYOR OLMASI ( 3213 S. Kanun Hükmüne Yargıtay İlamında Belirtilen Bozma Sebepleri Çerçevesinde İşlem Yapılarak Karar Verildiği - Bozma İle Kesinleşen Hususların Yeniden Temyiz Sebebi Yapılamayacağı )

• BOZMA İLE KESİNLEŞEN HUSUSLAR ( Yeniden Temyiz Sebebi Yapılamayacağı - Temyiz Edilen Kararda Yazılı Gerekçelere Göre Yerinde Olmayan Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )

• YENİDEN TEMYİZ SEBEBİ YAPILMASI ( Bozma İle Kesinleşen Hususların Yeniden Temyiz Sebebi Yapılmasına Usul Hükümleri Elvermemiş Bulunmasına ve Temyiz Edilen Kararda Yazılı Gerekçelere Göre Yerinde Olmayan Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )

2004/m.66

ÖZET : Alacaklının vekille takip ediliyor olmasına, 3213 Sayılı Kanun hükmüne, Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının vekille takip ediliyor olmasına, 3213 Sayılı Kanun hükmüne, Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle;

SONUÇ : Bozma gereğine ve usule uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), 18,40 TL onama harcının mahsubuna bakiye 2,75 TL harcın temyiz edenden alınmasına, 13.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

 Yeniden Temyiz Sebebi Yapılamayacağı )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube