Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAHKİKAT AŞAMASI ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği - Hukuki Dinlenilme Hakkının Gereği Olarak Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesi Gereği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/9597

K. 2013/14404

T. 27.5.2013

• 6100 SAYILI HMK`NIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA AÇILAN DAVA ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği - Hukuki Dinlenilme Hakkının Gereği Olarak Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesi Gereği )

• TAHKİKAT AŞAMASI ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği - Hukuki Dinlenilme Hakkının Gereği Olarak Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesi Gereği )

• HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği - Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesinin Zorunlu Olduğu )

• DAVALININ TAHKİKAT DURUŞMASINA DAVET EDİLMESİ ( Davalının Ön İnceleme Duruşmasına Gelmediği - Tahkikat Duruşmasına Davet Edilmesinin Zorunlu Olduğu )

6100/m.126, 136, 147

ÖZET : Dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ikame edilmiştir. Mahkemece, ön inceleme duruşmasında dava nihai olarak karara bağlanmayıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre; davalının Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluğun gereği yapılıp, davalının tahkikat duruşmasına katılmasına olanak sağlanmaksızın, tahkikatın yapılarak davanın esası hakkında hüküm kurulması; davalının hukuki dinlenilme hakkına aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, 26.12.2011 tarihinde ikame edilmiştir. Mahkemece; karşılıklı dilekçelerin verilmesi aşaması ( HMK.m.126-136 ) tamamlandıktan sonra, ön inceleme aşamasına ( HMK.m.137-142 ) geçilmiş, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilerek davalıya ön inceleme duruşmasına çağrı davetiyesi tebliğ edilmiş; ancak, davalı taraf belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmemiştir. Mahkemece, ön inceleme duruşmasında dava nihai olarak karara bağlanmayıp tahkikat aşamasına geçildiğine göre; davalının Hukuk Muhakemeleri Kanununun 147. maddesi gereğince tahkikat duruşmasına davet edilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluğun gereği yapılıp, davalının tahkikat duruşmasına katılmasına olanak sağlanmaksızın, tahkikatın yapılarak davanın esası hakkında hüküm kurulması; davalının hukuki dinlenilme hakkına ( HMK md. 27 ) aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube