Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) FERAGAT ( Davalı Koca Tanıkları Dinlenmediği Gibi Davalı da Dinlenmelerinden Feragat Etmediği - Tanıkların Dinlenmesi ve Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/2670

K. 2012/8591

T. 6.4.2012

• FERAGAT ( Davalı Koca Tanıkları Dinlenmediği Gibi Davalı da Dinlenmelerinden Feragat Etmediği - Tanıkların Dinlenmesi ve Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• TANIKLARIN DİNLENMEMESİ ( HMK’nun 243 ve Devamı Md.leri Uyarınca Tanıkları Dinlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tanık Dinlemesinden Feragat Edilmemesi )

• KOCANIN TANIKLARININ DİNLENMEMESİ ( Dinlenmesinden Feragat da Edilmediği - Tanıkların Dinlenmesi Gerektiği )

6100/m.243

ÖZET : Davalı koca tanıkları dinlenmediği gibi, davalı da dinlenmelerinden feragat etmemiştir. Mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243 ve devamı maddeleri uyarınca tanıkların dinlenmesi, delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 06.04.2012 günü temyiz eden davalı İ. A. geldi. Karşı taraf davacı T. A. ile vekili gelmediler. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı koca tanıkları T. B., Ş. Ö., H. Ç. ve A. K. dinlenmediği gibi, davalı da dinlenmelerinden feragat etmemiştir. Mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243 ve devamı maddeleri uyarınca tanıkların dinlenmesi, delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuştur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube