Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Irza Geçmek Suçu Hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/589

K. 2011/4624

T. 6.12.2011

• IRZA GEÇMEK ( Fiile Ruhsal Yönden Karşı Koyamayan Mağdureye Karşı İşlenen Suçta Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• CİNSEL SALDIRI ( Irza Geçmek - Fiile Ruhsal Yönden Karşı Koyamayan Mağdureye Karşı İşlenen Suçta Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• FİİLE KARŞI KOYAMAYAN MAĞDURE ( Ruhsal Yönden Karşı Koyamayan Mağdureye Karşı İşlenen Suçta Beraat Kararı Verilemeyeceği - Irza Geçmek )

5237/m.102

ÖZET : Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.

DAVA : Irza geçmek suçundan sanık F.G.`nin yapılan yargılaması sununda; atılı suçtan beraatine dair Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 27.12.2005 gün ve 2005/16 Esas, 2005/468 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın savunması, mağdurenin anlatımları, tanık N.B.`nin beyanı, mahkemenin 07.10.2005 tarihli duruşmadaki gözlemi ve tüm dosya içeriğine göre, mağdurenin kronik şizofreni hastası olup İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu`nun 23.11.2011 tarihli raporundan suç tarihinde olayın ahlaki redaetini idrak edip fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olmadığı, 2003 yılından itibaren mağdurenin kapı komşusu olan sanığın da mağduredeki bu akıl hastalığını bilerek eylimini gerçekleştirdiği anlaşıldığından, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK`un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube