Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)VESAYET ALTINDAKİ KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ ( Bağlı Oldukları Vesayet Makamının Bulunduğu Yer - Makamın İzni Olmadıkça Yerleşim Yerinin Değiştirilemeyeceği/Vasinin Değiştirilmesi İsteği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/6071

K. 2010/10001

T. 24.5.2010

• VESAYET ALTINDAKİ KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ ( Bağlı Oldukları Vesayet Makamının Bulunduğu Yer - Makamın İzni Olmadıkça Yerleşim Yerinin Değiştirilemeyeceği/Vasinin Değiştirilmesi İsteği )

• VASİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEĞİ ( Vesayet Altındaki Kişilerin Bağlı Oldukları Vesayet Makamının Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görüleceği )

• YERLEŞİM YERİ ( Vesayet Altındaki Kişilerin Bağlı Oldukları Vesayet Makamının Bulunduğu Yer Olduğu - Vasinin Değiştirilmesi İsteği/Vesayet Makamının Bulunduğu Yer Mahkemesinde İnceleneceği )

4721/m. 21/2, 412/1-2, 462/14

ÖZET : Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Bu yerleşim yerinin değiştirildiğine ilişkin vesayet makamınca alınmış olan bir izin de bulunmamaktadır. O halde vasinin değiştirilmesine ilişkin isteğin esasının incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1956 doğumlu Ethem ile 1958 doğumlu Erol, ( Tomarza Sulh Hukuk Mahkemesi )`nin 27.01.1978 tarihli kararıyla o tarihte yürürlükte bulunan Türk Kanunu Medenisi`nin 355. maddesinde yer alan "akıl hastalığı" sebebiyle kısıtlanarak vesayet altına alınmışlardır. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir ( TMK md. 21/2 ). Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez ( TMK md. 412/1, 462/14 ). Yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer ( TMK md. 412/2 ). Açıklanan yasal hükümlere göre, vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, vesayet kararını veren vesayet makamının bulunduğu Tomarza`dır. Bu yerleşim yerinin değiştirildiğine ilişkin vesayet makamınca alınmış olan bir izin de bulunmamaktadır. O halde vasinin değiştirilmesine ilişkin isteğin esasının incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle ( BOZULMASINA ), 24.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube