Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/17954

K. 2013/2266

T. 6.3.2013

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın 15 Yaşını Bitirmeyen Mağduru Rızası İle Kaçırarak Evinde Tuttuğunun İleri Sürüldüğü - Eylemin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdirinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın 15 Yaşını Bitirmeyen Mağduru Rızası İle Kaçırarak Evinde Tuttuğunun İleri Sürüldüğü - Eylemin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdirinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• ONBEŞ YAŞINI BİTİRMEYEN MAĞDURU RIZASI İLE KAÇIRMAK ( Eylemin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Takdirinin Asliye Ceza Mahkemesinin Görev Alanında Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.109

ÖZET : Sanığın olay tarihinde 15 yaşını bitirmeyen mağduru rızası ile kaçırarak evinde tuttuğunun ileri sürülmesi karşısında, sanığın eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturup oluşturmadığının, bu husustaki delillerin tayin ve takdiri ile davaya bakma görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan sanığın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan beraatine dair Bartın Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 31.12.2008 gün ve 2008/480 Esas, 2008/1134 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O Yer Cumhuriyet Savcısı ve mağdur vekile tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi;

Mağdure vekilinin yargılama sırasında davaya katılmadığı, bu yönde talepte de bulunmadığı ve mahkemece de katılma kararı verilmediği gibi 24.07.2008 tarihli oturumda 15 yaşından büyük olan mümeyyiz mağdurenin sanık hakkında şikâyetçi olmadığının anlaşılması karşısında, mağdure vekilinin hükmü temyize hakkı bulunmadığından, mağdure vekilinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 317. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin O Yer Cumhuriyet Savcısının temyizi ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın olay tarihinde 15 yaşını bitirmeyen mağduru rızası ile kaçırarak evinde tuttuğunun ileri sürülmesi karşısında, sanığın eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturup oluşturmadığının, bu husustaki delillerin tayin ve takdiri ile davaya bakma görevinin üst dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu nazara alınarak 5235 sayılı Kanunun 11 ve CMK.nın 4. maddeleri gereğince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube