Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( İcra Takibi Sözleşmeyi Vekil Sıfatıyla İmzalayan Tarafından Kendi Adına Yapılmış ve İtirazın Kaldırılması Davası da Adı Geçen Tarafından Açıldığı - Mahkemece Davacının Aktif Takip ve Dava Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10111

K. 2012/12104

T. 24.9.2012

• İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( İcra Takibi Sözleşmeyi Vekil Sıfatıyla İmzalayan Tarafından Kendi Adına Yapılmış ve İtirazın Kaldırılması Davası da Adı Geçen Tarafından Açıldığı - Mahkemece Davacının Aktif Takip ve Dava Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )

• HUSUMET ( İtirazın Kaldırılması ve Tahliye - İcra Takibi Sözleşmeyi Vekil Sıfatıyla İmzalayan Tarafından Kendi Adına Yapılmış ve İtirazın Kaldırılması Davası da Adı Geçen Tarafından Açıldığı/Davacının Aktif Takip ve Dava Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )

• TAHLİYE ( İcra Takibi Sözleşmeyi Vekil Sıfatıyla İmzalayan Tarafından Kendi Adına Yapılmış ve İtirazın Kaldırılması Davası da Adı Geçen Tarafından Açıldığı - Mahkemece Davacının Aktif Takip ve Dava Ehliyeti Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )

2004/m.68/A

ÖZET : Kiracı borçlu hakkındaki icra takibinin kiralayan tarafından yapılması ve davanın da kiralayan tarafından açılması gerekir. Takip ve dava hakkının varlığı yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Olayımızda icra takibi, sözleşmeyi vekil sıfatıyla imzalayan S. tarafından kendi adına yapılmış, itirazın kaldırılması davası da adı geçen tarafından açılmıştır. Bu durumda mahkemece davacının aktif takip ve dava ehliyeti bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılmasına karar verilmesi hatalı olmuştur.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklı tarafından davalılar hakkında tahliye istemli başlatılan icra takibi sebebiyle düzenlenen ödeme emrine borçlular tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı, mahkemeden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş, mahkemece, tahliye istemi yönünden feragat nedeniyle, davalı kiracı şirket yönünden ise hukuki yarar yokluğundan davanın reddine, davalı kefil Z. yönünden ise, 21.578,61.-TL alacak bakımından itirazın kaldırılmasına ve % 40 icra inkar tazminatına karar verilmiş, karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya ve takibe dayanak yazılı kira sözleşmesi 1.7.1998 başlangıç 31.7.2003 bitiş tarihli olup, sözleşme davalı kiracı ile dava dışı kiralayan S. arasında düzenlenmiş, sözleşme kiralayan yerine S. tarafından vekil sıfatıyla imzalanmıştır.

Kiracı borçlu hakkındaki icra takibinin kiralayan tarafından yapılması ve davanın da kiralayan tarafından açılması gerekir. Takip ve dava hakkının varlığı yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden gözetilmesi gerekir.

Olayımızda icra takibi, sözleşmeyi vekil sıfatıyla imzalayan S. tarafından kendi adına yapılmış, itirazın kaldırılması davası da adı geçen tarafından açılmıştır. Bu durumda mahkemece davacının aktif takip ve dava ehliyeti bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılmasına karar verilmesi hatalı olmuştur.

Karar, bu sebeplerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.09.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube