Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İCRA TAKİBİNE VEKİL TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Tebligatın Vekile Gönderilmesi Gerektiği - Borçlu Asile Tebligat Yapılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/7994

K. 2007/9777

T. 24.9.2007

• İCRA TAKİBİNE VEKİL TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Tebligatın Vekile Gönderilmesi Gerektiği - Borçlu Asile Tebligat Yapılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )

• VEKİLE TEBLİGAT ( İcra Kovuşturmasına Karşı İtiraz Borçlu Vekili Tarafından Yapıldığına Göre Tebligatın Vekile Gönderilmesi Gerektiği - Borçlu Asile Tebligat Yapılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )

• İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( İcra Kovuşturmasına Karşı İtiraz Borçlu Vekili Tarafından Yapıldığına Göre Tebligatın Vekile Gönderilmesi Gerektiği )

7201/m.11

ÖZET : Dava, itirazın kaldırılması ve tahliye istemidir. İcra kovuşturmasına karşı itiraz borçlu vekili tarafından yapıldığına göre, İcra Mahkemesince tebligatın Tebligat Kanunu`nun 11. maddesi hükmü uyarınca vekile gönderilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden borçlu asile tebligat yapılarak hüküm kurmak doğru olmadığından bozulması gerekir.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlu vekilinin vaki itirazı üzerine davacı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş mahkemece itirazın kaldırılmasına, tahliyeye karar verilmiş, karar borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı adına icra müdürlüğüne itiraz, borçlu vekili tarafından yapılmış, icra dosyasında da davalı vekili olduğuna dair vekaletnamesinin bulunduğu görülmüştür. Mahkemece duruşma gün ve saatini bildirir tebligat davalı asile yapılmıştır. Tebligat Kanununun 11. maddesine göre vekille takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın da vekile tebliği gerekir. Borçlu asile tebligat yapılması taraf teşkilinin tamamlandığı sonucunu doğurmaz. Borçlu vekiline duruşma gününü bildirir tebligat yapıldıktan sonra, işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube