Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Mala Zarar Verme Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2011/12062

K. 2012/7598

T. 12.6.2012

• MALA ZARAR VERME SUÇU (Aracıyla Eşine Çarparak Yaralamasına Sebebiyet Vermesinden Duyduğu Hiddet ve Şiddetli Elemin Etkisi Altında İşlediği Anlaşıldığından Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanması Gerektiği)

• HAKSIZ TAHRİK (Sanığın Mala Zarar Verme Suçunu Aracıyla Eşine Çarparak Yaralamasına Sebebiyet Vermesinden Duyduğu Hiddet ve Şiddetli Elemin Etkisi Altında İşlediği Anlaşıldığından Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanması Gerektiği)

• EŞİNİ YARALAYAN KİŞİNİN MALINA ZARAR VERME (Aracıyla Eşine Çarparak Yaralamasına Sebebiyet Vermesinden Duyduğu Hiddet ve Şiddetli Elemin Etkisi Altında İşlediği Anlaşıldığından Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanacağı)

5237/m.29, 151

ÖZET: Sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçunu, aracıyla eşine çarparak yaralamasına sebebiyet vermesinden duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediği anlaşıldığından sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Katılan sanık hakkında taksirle yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan sanık müdafii ve katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2- Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın üzerine atılı mala zarar verme suçunu, aracıyla eşine çarparak yaralamasına sebebiyet vermesinden duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediği anlaşıldığından sanık hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 12.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube