Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAŞINMAZ MALİKİ VE HAYATTA BULUNUP BULUNMADIĞININ BELİRLENEMEMESİ ( Sulh Hakiminin Hazinenin Hak ve Yararının Bulunup Bulunmadığını Araştıracağı - Yararın Tespiti Halinde Yörenin En Büyük Mal Memurunu Kayyım Olarak Atayacağı )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1553

K. 2011/3179

T. 24.2.2011

• TAŞINMAZ MALİKİ VE HAYATTA BULUNUP BULUNMADIĞININ BELİRLENEMEMESİ ( Sulh Hakiminin Hazinenin Hak ve Yararının Bulunup Bulunmadığını Araştıracağı - Yararın Tespiti Halinde Yörenin En Büyük Mal Memurunu Kayyım Olarak Atayacağı )

• HAZİNENİN HAK VE YARARI ( İdaresi Kimseye Ait Olmayan Taşınmazlar - Sulh Hakiminin Araştıracağı/Yararın Tespiti Halinde Yörenin En Büyük Mal Memurunu Kayyım Olarak Atayacağı )

• KAYYIM ATANMASI ( Taşınmazın Malikinin Kim Olduğu ve Hayatta Bulunup Bulunmadığının Belirlenememesi - Hazinenin Hak ve Yararının Tespiti Halinde Sulh Hakiminin Yörenin En Büyük Mal Memurunu Kayyım Olarak Atayacağı )

4721/m. 427

3561/m. 2

ÖZET : Sulh Hakimi, idaresi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde, Hazinenin hak ve yararının bulunup bulunmadığını araştırır. Hazine`nin yararının tespiti halinde ise yörenin en büyük mal memurunu kayyım olarak atar. Kayyım atanması istenilen davaya konu taşınmazın malikinin kim olduğu ve hayatta bulunup bulunmadığının belirlenemediği, toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 427. maddesinin unsurları da oluşmuştur. Davanın kabulü gerekir.

DAVA : Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesiyle; Çorlu İlçesi, Muhittin Mah. 277 ada ve ... parsel sayılı taşınmazın maliki İ. G.`in kim olduğu ve hayatta bulunup bulunmadığının tespit edilemediği belirtilerek; davaya konu taşınmaza 3561 Sayılı Kanunun 2. maddesi, gereğince kayyım atanması istenilmiştir. Türk Medeni Kanununun 427. maddesi vesayet makamının yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alacağını, aynı maddenin 1. bendinde de bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması ve oturduğu yerin de bilinememesi durumunda bir yönetim kayyımı atayacağını; 3561 Sayılı Kanunun 2. maddesi. Sulh Hakiminin, idaresi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde, Hazinenin hak ve yararının bulunup bulunmadığını araştıracağını; Hazine`nin yararının tespiti halinde ise yörenin en büyük mal memurunu kayyım olarak atayacağını öngörmektedir. Dava konusu taşınmazın malikinin kim olduğu ve hayatta bulunup bulunmadığının belirlenemediği, toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 427. maddesinin unsurları da oluşmuştur. Davanın kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 24.2.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube