Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MİRASIN REDDİ (Kadının Ölen Eşinin Mirasını Kendi ve Kızı Adına - Anne İle Çocuğun Hukuki Yararının Çatıştığı/Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilmesi Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gereği)

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/11840

K. 2011/1757

T. 7.2.2011

• MİRASIN REDDİ (Kadının Ölen Eşinin Mirasını Kendi ve Kızı Adına - Anne İle Çocuğun Hukuki Yararının Çatıştığı/Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilmesi Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gereği)

• ANNE İLE ÇOCUĞUN HUKUKİ YARARININ ÇATIŞMASI (Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilmesi Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gereği - Kadının Ölen Eşinin Mirasını Kendi ve Kızı Adına Reddetmesi)

• KAYYIM TAYİNİ GEREĞİ (Kadının Ölen Eşinin Mirasını Kendi ve Kızı Adına Reddetmesi - Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gereği/Anne İle Çocuğun Hukuki Yararının Çatıştığı)

4721/m. 426

ÖZET : Davacı, ölen eşinin mirasını kendi ve kızı adına reddetmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece, mirasın reddinde annenin hukuki yararı ile çocuğun hukuki yararı çatıştığından, küçüğe kayyım tayin ettirilmesi, husumetin kayyıma yöneltilmesi, gerekir. Eksik hasımla işin esasının incelenerek karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı Gonca Ö. tarafından hasımsız olarak açılan davada, 3/5/2008 tarihinde ölen eşinin mirasını kendi adına ve 5/3/2002 doğumlu kızı Deniz Ç. adına reddettiğini belirterek, mirasın reddine karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 426/2. maddesine göre, bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışırsa vesayet makamının ilgilisinin isteği üzerine veya re`sen temsil kayyımı ataması gerekmektedir.

Mahkemece, mirasın reddinde annenin hukuki yararı ile çocuğun hukuki yararı çatıştığından, küçüğe kayyım tayin ettirilmesi, husumetin kayyıma yöneltilmesi, gösterdiği takdirde delillerin toplanması gerekirken küçüğe kayyım tayin ettirilmeden eksik hasımla işin esasının incelenerek karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 07.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube