Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Yağma Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7921

K. 2012/415

T. 19.1.2012

• YAĞMA ( Sanığın Katılanın İşyerine Gelerek Katılanı Tehdit ve Katılana Hakaret Edip Para Aldığı - Eylemin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği/Sanığın Sözlerinin Suçun Unsuru Olan Tehdit Kapsamında Kaldığı )

• TEHDİT ( Sanığın Katılanın İşyerine Gelerek Katılanı Tehdit ve Katılana Hakaret Edip Para Aldığı - Eylemin Bütün Halinde Yağma Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği/Sanığın Sözlerinin Suçun Unsuru Olan Tehdit Kapsamında Kaldığı)

• HAKARET ( Sanığın Katılanın İşyerine Gelerek Katılanı Tehdit ve Katılana Hakaret Edip Para Aldığı/Yağma Suçunun Oluştuğu - Sanığın Sözlerinin Suçun Unsuru Olan Tehdit Kapsamında Kaldığı/Ayrıca Hakaret Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• SUÇUN BAŞKA BİR SUÇUN UNSURU OLMASI ( Sanığın Katılanın İşyerine Gelerek Katılanı Tehdit ve Katılana Hakaret Edip Para Aldığı/Yağma Suçunun Oluştuğu - Sanığın Sözlerinin Suçun Unsuru Olan Tehdit Kapsamında Kaldığı/Ayrıca Hakaret Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

5237/m. 106, 125, 149

ÖZET : Olay gecesi katılana ait işyerine gelen sanığın; katılana yönelik "bana 200 TL vereceksin, vermezsen seni öldürürüm, bacını sinkaf ederim, çocuğunu yaşatmam, senin yüzünden hapse girdim, yine girerim, bu sefer seni kimse kurtaramaz" şeklindeki sözleri, bir bütün halinde yağma suçunun unsuru olan tehdit kapsamında kaldığı gözetilmeden ayrıca hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : I- Yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu`nun takdirine göre sanık Mehmet ve savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA,

II- Hakaret suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

Olay gecesi katılana ait işyerine gelen sanığın, katılana yönelik "bana 200 TL vereceksin, vermezsen seni öldürürüm, bacını sinkaf ederim, çocuğunu yaşatmam, senin yüzünden hapse girdim, yine girerim, bu sefer seni kimse kurtaramaz" şeklindeki sözlerinin, bir bütün halinde yağma suçunun unsuru olan tehdit kapsamında kaldığı gözetilmeyerek, ayrıca hakaret suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet ve savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak ( BOZULMASINA), 19.01.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube