Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARI ( Verilmiş Bir Karardan Daha Sonra Kendiliğinden Dönülerek İlk Kararın AksinT.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/1544

K. 2006/4318

T. 6.3.2006

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARI ( Verilmiş Bir Karardan Daha Sonra Kendiliğinden Dönülerek İlk Kararın Aksine Olan İkinci Bir Karar Verilemeyeceği )

• İCRA MÜDÜRÜNÜN RÜCU KARARI ( İcra Müdürlüğünce Verilmiş Bir Karardan Daha Sonra Kendiliğinden Dönülerek İlk Kararın Aksine Olan İkinci Bir Karar Verilemeyeceği )

• ŞİKAYET ( Hakim Denetiminden Geçerek Sonuçta Doğru Olan Kararın Onaylanması Halinde İcra Müdürünün Rücu Kararı Sonuca Etkili Olmayacağı - Mahkemece İcra Müdürünün Şikayete Konu Kararının Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )

2004/m.16

ÖZET : İcra Müdürlüğünce verilmiş bir karardan daha sonra kendiliğinden dönülerek, ilk kararın aksine olan ikinci bir karar verilemez. Bu husus şikayete konu edildiği takdirde Hakim denetiminden geçerek sonuçta doğru olan kararın onaylanması halinde İcra Müdürünün rücu kararı sonuca etkili olmayacağından bu eksiklik Dairemiz süregelen içtihatlarından da açıklandığı üzere bozma nedeni yapılmamaktadır. Bu durumda Mahkemece İcra Müdürünün şikayete konu kararının esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İcra Müdürlüğünce verilmiş bir karardan daha sonra kendiliğinden dönülerek, ilk kararın aksine olan ikinci bir karar verilemez. Bu husus şikayete konu edildiği takdirde Hakim denetiminden geçerek sonuçta doğru olan kararın onaylanması halinde İcra Müdürünün rücu kararı sonuca etkili olmayacağından bu eksiklik Dairemiz süregelen içtihatlarından da açıklandığı üzere bozma nedeni yapılmamaktadır. Bu durumda Mahkemece İcra Müdürünün şikayete konu kararının esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken konusu kalmayan şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi isabetsiz olduğundan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 06.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. e Olan İkinci Bir Karar Verilemeyeceği )
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube