Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanılması Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/24071

K. 2012/1238

T. 30.1.2012

• MUHAFAZA GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yediemin Olan Sanığın Eşi İle Tartışarak Evi Terkettiği/Sanığın Yokluğunda Eşinin Hacizli Malları Sattığı - Suçun Oluşacağı )

• YEDİEMİNİN MUHAFAZA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Yediemin Olan Sanığın Eşi İle Tartışarak Evi Terkettiği/Sanığın Yokluğunda Eşinin Hacizli Malları Sattığı - 5237 S.K. Md. 289/3`ün Oluştuğu )

• HACİZLİ MALIN YEDİEMİNİN EŞİ TARAFINDAN SATILMASI ( Yediemin Olan Sanığın Eşi İle Tartışarak Evi Terkettiği/Sanığın Yokluğunda Eşinin Hacizli Malları Sattığı - Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanıldığının Kabulü Gereği )

• YEDİEMİNİN EŞİNİN HACİZLİ MALI SATMASI ( Yediemin Olan Sanığın Eşi İle Tartışarak Evi Terkettiği/Sanığın Yokluğunda Eşinin Hacizli Malları Sattığı - Muhafaza Görevinin Kötüye Kullanıldığının Kabulü Gereği )

5237/m.289

ÖZET: Yediemin sanığın eşine ait hacizli malları adresinde muhafaza etme ve aynı adreste iade ile yükümlü bulunduğu, tekrar haciz için aynı adrese gidildiğinde adresteki hacizli mallarında olduğu eşyaların taşınmış olduğunun tespit edildiği, sanığın hacizden sonra eşiyle tartışarak evi terkettiği dönemde eşinin hacizli mallan satarak tasarruf ettiğini savunduğu, bu savunmasının da eşi olan tanık tarafından doğrulandığı anlaşıldığından, sanığın evi terkettiğinde hacizli mallar üzerinde gerekli muhafaza görevini yerine getiremeyeceğini İcra Müdürlüğü`ne bildirmeyerek eşi tarafından malların satılarak tasarruf edilmesine sebebiyet vermesi eyleminin muhafaza görevini kötüye kullanma ( TCY`nın 289/3. maddesindeki ) suçunu oluşturacağı ve önödemeye tabi olan bu suçtan usulünce sanığa önödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Yediemin sanığın eşine ait hacizli malları adresinde muhafaza etme ve aynı adreste iade ile yükümlü bulunduğu, tekrar haciz için aynı adrese gidildiğinde adresteki hacizli mallarında olduğu eşyaların taşınmış olduğunun tespit edildiği, sanığın hacizden sonra eşiyle tartışarak evi terkettiği dönemde eşinin hacizli mallan satarak tasarruf ettiğini savunduğu, bu savunmasının da eşi olan tanık tarafından doğrulandığı anlaşıldığından, sanığın evi terkettiğinde hacizli mallar üzerinde gerekli muhafaza görevini yerine getiremeyeceğini İcra Müdürlüğü`ne bildirmeyerek eşi tarafından malların satılarak tasarruf edilmesine sebebiyet vermesi eyleminin TCY`nın 289/3. maddesindeki suçu oluşturacağı ve önödemeye tabi olan bu suçtan usulünce sanığa önödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve katılan Muhammer Canlı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube