Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Eşini Öldürme Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2010/3234

K. 2012/1724

T. 13.3.2012

• EŞİNİ ÖLDÜRME ( Sanığın Resmi Nikahlı Eşi İle Birlikte Yaşadığı Eve Evlilik Dışı İlişki Yaşadığı Kadını Getirdiği/Metresinin Kız Kardeşi İle İlişki Kurduğu - Eşinin Kendisini Aldattığı Yönündeki Savunması Nedeniyle Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümleri Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Eşini Öldürme/Sanığın Resmi Nikahlı Eşi İle Birlikte Yaşadığı Eve Evlilik Dışı İlişki Yaşadığı Kadını Getirdiği - Eşinin Kendisini Aldattığı Yönündeki Savunması Nedeniyle Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümleri Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Eşi Olan Kadına Karşı/Sanığın Resmi Nikahlı Eşi İle Birlikte Yaşadığı Eve Evlilik Dışı İlişki Yaşadığı Kadını Getirdiği - Metresinin Kız Kardeşi İle İlişki Kurduğu/Eşinin Kendisini Aldattığı Yönündeki Savunması Nedeniyle Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümleri Uygulanamayacağı )

• RESMİ NİKAHLI EŞİ İLE YAŞADIĞI EVE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINI GETİRMEK ( Eşini Kasten Öldürme/Sanığın Metresinin Kız Kardeşi İle de İlişki Kurduğu - Eşinin Kendisini Aldattığı Yönündeki Savunması Nedeniyle Sanık Hakkında Haksız Tahrik İndirimi Yapılamayacağı )

• KADINA YÖNELİK ŞİDDET ( Eşini Kasten Öldürme/Sanığın Resmi Nikahlı Eşi İle Birlikte Yaşadığı Eve Evlilik Dışı İlişki Yaşadığı Kadını Getirdiği - Eşinin Kendisini Aldattığı Yönündeki Savunması Nedeniyle Sanık Hakkında Haksız Tahrik İndirimi Yapılamayacağı )

5237/m.2982

ÖZET : Eşini öldürme suçunda; sanığın, resmi eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evine evlilik dışı ilişki yaşadığı kadını getirerek ahlak dışı davranışla metres hayatı yaşaması, ayrıca metresinin kız kardeşiyle herkesçe bilinebilecek şekilde ilişki kurduğunun duyulup ifade edilmesi, eşi maktuleye karşı şiddet kullanarak onu boşanmaya zorlaması ve dolayısıyla kendisinin haksız zeminde bulunması karşısında; her ne kadar eşinin kendisine sadakat göstermediğini söylemişse de, bu nedenle onu öldürmesi eyleminde haksız tahrik hükümlerinden yararlanmasının hakkaniyet ve nefasetle bağdaşmayacağı dikkate alındığında, daha az ceza almaya yönelik soyut savunmaya itibar edilerek haksız tahrik hükmü uygulanması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;

A- 6136 sayılı Yasa`ya aykırılık suçundan kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ( ONANMASINA ),

B- Eşini öldürme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Oluşa, dosya içeriğine, tanıklar F. G., F. S., H., S.`nin anlatımlarına göre; 1997 yılında evlenen sanık İ. ile maktule H.`nın bu evliliklerinden dört çocukları dünyaya geldiği, olaydan yaklaşık 3-4 ay önce tanık Y. ile metres hayatı yaşamaya başlayan ve metresinin kız kardeşi ile de herkesçe bilinecek şekilde ilişki kurduğu duyulup ifade edilen sanığın, bir süre sonra Y.`yı eşi ve çocuklarıyla birlikte kaldığı eve getirerek bu yaşantısını sürdürdüğü, ekonomik bağımsızlığı bulunmayan maktulenin maruz kaldığı aile içi şiddet ve baskı nedeniyle kumaya rıza gösterdiği, sanığın metresi Y. ve kardeşi S.`ün maktulenin nikahını vermesi yönünde onu baskı altına almak ve bu şekilde boşanmayı sağlamak amacıyla onun erkek bir şahısla konuştuğu yönünde dedikodu çıkardıkları, maktulenin ise iddia olunan ilişkiyi inkar ettiği, maktulenin üzerine kayıtlı bulunan ancak maktule tarafından kullanıldığı kesin olmayan cep telefonu hattının sanığın komşusu tanık A.`ın kullandığı telefon hattından olaydan önceki tarihlerde birçok kez aranıldığı anlaşılmış ise de, bu görüşmeleri kesin olarak maktulenin yaptığı bilinmediği gibi karşı aramaların da bulunmadığı, sanığın annesi tanık F.`nın dahi gelininin temiz ve namuslu bir kadın olduğunu söylediği, sanığın olay gecesi eşi maktulenin kafasına bitişiğe yakın mesafeden tabancayla bir el ateş ederek onu öldürdüğü, sanık savunmasında eşi maktulenin başka biriyle iki kez ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine sinirlenerek eylemi gerçekleştirdiğini belirttiği olayda;

Sanığın, resmi eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evine evlilik dışı ilişki yaşadığı bayanı getirerek ahlak dışı davranışla metres hayatı yaşaması, ayrıca metresinin kız kardeşiyle herkesçe bilinebilecek şekilde ilişki kurduğunun duyulup ifade edilmesi, eşi maktuleye karşı şiddet kullanarak onu boşanmaya zorlaması ve dolayısıyla kendisinin haksız zeminde bulunması karşısında; her ne kadar eşinin kendisine sadakat göstermediğini söylemişse de, bu nedenle onu öldürmesi eyleminde haksız tahrik hükümlerinden yararlanmasının hakkaniyet ve nisfetle bağdaşmayacağı dikkate alındığında, daha az ceza almaya yönelik soyut savunmaya itibar edilerek haksız tahrik hükmü uygulanmak suretiyle yazılı şekilde eksik ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, re`sen de temyize tabi bulunan hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak ( BOZULMASINA ), 13.03.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube