Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)DERDESTLİK İTİRAZI ( Velayetin Değiştirilmesi Davası - Kadın Tarafından Daha Önceden Açılan Boşanma Davasında Velayet Hususunun Temyiz Edilmediğinden Kesinleşmiş Olduğun/Eldeki Davanın Konusunun ve Sebebinin Farklı Olduğunun Kabulü )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10345

K. 2012/16372

T. 14.6.2012

• VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kadın Tarafından Daha Önceden Açılan Boşanma Davasında Velayet Hususunun Temyiz Edilmediğinden Kesinleşmiş Olduğu - Derdestlik Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Esasa Girilmesi Gerektiği )

• DERDESTLİK İTİRAZI ( Velayetin Değiştirilmesi Davası - Kadın Tarafından Daha Önceden Açılan Boşanma Davasında Velayet Hususunun Temyiz Edilmediğinden Kesinleşmiş Olduğun/Eldeki Davanın Konusunun ve Sebebinin Farklı Olduğunun Kabulü )

• BOŞANMA DAVASI ( Kadın Tarafından Daha Önceden Açılan Boşanma Davasında Velayet Hususunun Temyiz Edilmediğinden Kesinleşmiş Olduğun/Eldeki Davanın Konusunun ve Sebebinin Farklı Olduğunun Kabulü - Velayetin Değiştirilmesi Davası )

4721/m. 183,349

1086/m. 187

ÖZET : Dava, çocuğun velayetinin değiştirilmesi istemine ilişkindir.Mahkeme, derdestlik nedeniyle davayı usulden reddetmiştir. Kadın tarafından daha önceden açılan boşanma davasında verilen kararın davalı koca tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edildiği; velayet yönünden verilen hükmün ise bu konuda bir temyiz talebi bulunmadığından; kesinleştiği anlaşılmaktadır. Taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda velayet hükmü kesinleşmiş olduğuna göre; işin esasının incelenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının açtığı boşanma davası sonucu velayeti anneye verilen müşterek çocuk 5.2.1995 doğumlu Özge`nin, velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiştir. Mahkemece; boşanma davasında verilen velayete ilişkin hükmün halen kesinleşmediği ve bu nedenle dava şartının bulunmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; varılan sonuç dosyadaki belgeler ile uyumlu değildir. Davacı kadın tarafından boşanma ve fer`ilerine yönelik açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda tarafların boşanmalarına ve velayetin anneye verilmesine karar verildiği, kararın davalı koca tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edildiği; velayet yönünden verilen hükmün ise bu konuda bir temyiz talebi bulunmadığından; boşanma hükmü ile birlikte kesinleştiği dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Derdestlikten söz edilebilmesi için tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davanın daha önce aynı veya başka bir mahkemede açılmış ve görülmekte olması gereklidir. Somut olayda taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda verilen boşanma ve velayet hükmü kesinleşmiş olduğuna göre; işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde derdestlik gerekçesiyle davanın usulden reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube