Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2010/3143

K. 2013/2967

T. 9.4.2013

• KASTEN YARALAMA ( Olayın Kavga Ortamında Gerçekleştiği/Mağdurda Meydana Gelen Yaranın Sayı ve Niteliği İle Engel Halin Bulunmadığı Gözetildiğinde Eylemin Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Olduğu )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Olayın Kavga Ortamında Gerçekleştiği/Mağdurda Meydana Gelen Yaranın Sayı ve Niteliği İle Engel Halin Bulunmadığı Gözetilmediğinde Eylemin Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Olduğunun Kabul Gereği )

• KAVGA ORTAMINDA GERÇEKLEŞEN YARALAMA ( Mağdurda Meydana Gelen Yaranın Sayı ve Niteliği İle Engel Halin Bulunmadığı Gözetilmediğinde Eylemin Öldürmeye Teşebbüs Değil Kasten Yaralama Olduğunun Kabul Gereği )

5237/m.35, 81, 86

ÖZET : Olayın kavga ortamında gerçekleşmiş olması mağdurda meydana gelen yaranın sayı ve niteliği ile engel halin bulunmaması gibi hususlar da dikkate alınarak, eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılan sanığın “kasten yaralama” yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, “öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Temyiz edenin sıfatı ve dilekçesinin içeriğine göre temyiz incelemesi, sanık A.’ın “mağdur F.’yi öldürmeye teşebbüs” suçundan kurulan hüküm yönünden yapılmıştır.

2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık A.’ın mağdur F.’ye yönelik eyleminin sübutu kabul, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin haksız tahrikin derecesine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dosya kapsamına göre, mağdur F.’nin, sanık A.’ın eşi Ş. ile kardeşi ve aynı zamanda Ö.’in eşi olan A.’yı cep telefonu mesajları ile taciz ettiği, bu taciz olayını öğrenen sanıkların konuşmak amacıyla mağdurla buluştukları, buluşma esnasında taraflar arasında başlayan tartışmanın, F.’nin Ö.’e yumruk atması ile kavgaya dönüştüğü, kavga sırasında A.’ın savurduğu bıçağın F.’nin göğüs bölgesine isabet ettiği, bu isabet sonucu mağdurun göğüs içi kanamaya ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralandığı, mağdurda herhangi bir iç organ veya damar yaralanması meydana gelmediği, bu yaralanma üzerine A.’ın eylemine kendiliğinden son verdiği olayda,

Olayın kavga ortamında gerçekleşmiş olması mağdurda meydana gelen yaranın sayı ve niteliği ile engel halin bulunmaması gibi hususlar da dikkate alınarak, eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılan sanığın “kasten yaralama” yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, yazılı biçimde “öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükmün, tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 09.04.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube