Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/2389

K. 2005/6303

T. 25.3.2005

• HARİCEN ÖDENEN ALACAK ( Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği - Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• FERAGAT ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )

• ŞİKAYET ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )

1086/m.91,93,94,95

ÖZET : Alacaklı vekili, bakanlığa verdiği dilekçede takip dosyasında oluşacak vekalet ücreti yönünden borçlu bakanlıktan bir istemde bulunmamıştır. Takip konusu alacak tarafların anlaşmaları üzerine haricen ödenmiştir. Bu dilekçedeki alacaklı tarafın beyanı takip dışı feragati içermektedir. Bu nedenlerle HK.nun 91. 93, 94, 95. maddeleri uyarınca şikayetin kabul edilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı, borçlu aleyhine başlatmış bulunduğu Ankara 27. İcra Müdürlüğünün 2003/7729 sayılı takip dosyasındaki icra takibi nedeniyle haricen borçlu bakanlığa vekili aracılığı ile göndermiş bulunduğu 26.8.2004 tarihli dilekçe de aynen "ekte örneğini sunduğumuz karar gereği icra takibinden vazgeçiyoruz. Bakanlığınızca yapılacak hesaplama sonucu tarafımıza ödenecek meblağın aşağıda belirtmiş olduğumuz banka hesap numarasına ödenmesi için gereğinin yapılmasını talep etmekteyiz" şeklinde ifade de bulunmuşlardır. Bu durum üzerine borçlu bakanlığın alacaklıya olan borçlarını hesap ettirip bildirilen banka şubesindeki hesaba yatırdığı görülmektedir.

Alacaklı vekili, bakanlığa verdiği dilekçede takip dosyasında oluşacak vekalet ücreti yönünden borçlu bakanlıktan bir istemde bulunmamıştır. Takip konusu alacak tarafların anlaşmaları üzerine haricen ödenmiştir. Bu dilekçedeki alacaklı tarafın beyanı takip dışı feragati içermektedir. Bu nedenlerle HK.nun 91. 93, 94, 95. maddeleri uyarınca şikayetin kabul edilmesi gerekirken anılan yasa maddelerine aykırı şekilde reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube