Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Öldürme Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/933

K. 2013/3433

T. 30.4.2013

• KASTEN ÖLDÜRME ( Cezai Ehliyete İlişkin Devlet Üniversitesinden Alınan Rapor İle Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu - Sanığın Dava Dosyası İle Birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu`na Sevk Edileceği )

• ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU`NA MUHALEFET ( Cezai Ehliyete İlişkin Devlet Üniversitesinden Alınan Rapor İle Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu - Sanığın Dava Dosyası İle Birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu`na Sevk Edileceği )

• CEZAİ EHLİYET ( Kasten Öldürme/6136 S.K.`ya Muhalefet - Cezai Ehliyete İlişkin Devlet Üniversitesinden Alınan Rapor İle Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğunun Gözetileceği )

• AKIL HASTALIĞI ( Kasten Öldürme/6136 S.K.`ya Muhalefet - Cezai Ehliyete İlişkin Devlet Üniversitesinden Alınan Rapor İle Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu/ Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu`ndan Görüş Alınacağı )

• ADLİ TIP GENEL KURULU ( Kasten Öldürme/6136 S.K.`ya Muhalefet - Cezai Ehliyete İlişkin Devlet Üniversitesinden Alınan Rapor İle Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu/Genel Kuruldan Görüş Alınacağı )

5237/m.32,81

6136/m.13

ÖZET : Kasten öldürme ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarında sanık hakkında düzenlenen raporlar arasında çelişki bulunduğu, arasında sanığın cezai ehliyetine ilişkin Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ile Devlet Hastanesi raporları arasındaki çelişkinin giderilebilmesi amacıyla, sanığın dava dosyası ve tüm tedavi evrakı ile birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu`na sevk edilerek, Adli Tıp Genel Kurulunda muayenesi yapıldıktan sonra suçu işlediği sırada ve şimdiki hali itibariyle akli durumu ve ceza ehliyeti ile ilgili olarak rapor aldırılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Z. Ç.`nun "kasten öldürme" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, savunmaları inandırıcı gerekçelere reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın yargılamaya konu suçlar nedeniyle, Muğla Devlet Hastanesinin 24.08.2009 tarihli, sanığa kronik psikoz teşhisi konulup müşahede altına alınmasının uygun olduğuna dair raporu; Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin, sanığın 12.04.2010-20.04.2010 tarihleri arasında müşahede altına alınması sonucu düzenlenen 20.04.2010 tarih ve 7962 sayılı, psikotik bozukluk tanısıyla üzerine atılı suçlar bakımından TCK`nun 32/1 maddesi kapsamında ceza sorumluluğunun bulunmadığına yönelik raporu; Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinin, sanığın muayene ve müşahedesi sonucu düzenlenen 25.12.2011 gün ve 174 sayılı, sanıkta ceza ehliyetini etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğine, suç tarihinde, suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanılmadığına ve ceza ehliyetinin tam olduğuna ilişkin raporu; Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu`nun 12.04.2011 gün ve 1217 sayılı, sanığın yapılan muayeneleri sonucunda cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçları işlediği sırada fiillerinin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair raporu bir arada değerlendirildiğinde; sanık hakkında düzenlenen raporlar arasında çelişki bulunduğu, raporlar arasındaki çelişkinin giderilebilmesi amacıyla, sanığın dava dosyası ve tüm tedavi evrakı ile birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu`na sevk edilerek, Adli Tıp Genel Kurulunda muayenesi yapıldıktan sonra suçu işlediği sırada ve şimdiki hali itibariyle akli durumu ve ceza ehliyeti ile ilgili olarak TCK.nun 32/1-2. maddesi kapsamında rapor aldırılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde eksik inceleme sonucu hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, kısmen re`sen de temyize tabi hükümlerin, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 30.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube