Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Zorunlu Müdafii Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/9286

K. 2013/3985

T. 6.3.2013

• ZORUNLU MÜDAFİİ ( Sanığın Kendisine Müdafii Atandığından Haberi Olmadığı - Sanığa Kararın Tebliği İle Başvurabileceği Yasa Yolu Süresi ve Mercii de Yazılmak Suretiyle Bilgisi Dışında Atanan Savunmanın Temyizini Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• SANIĞIN KENDİSİNE ZORUNLU MÜDAFİİ ATANDIĞINDAN HABERİ OLMAMASI ( Sanığa Kararın Tebliği İle Başvurabileceği Yasa Yolu Süresi ve Mercii de Yazılmak Suretiyle Bilgisi Dışında Atanan Savunmanın Temyizini Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sanığın Kendisine Müdafii Atandığından Haberi Olmadığı - Sanığa Kararın Tebliği İle Başvurabileceği Yasa Yolu Süresi ve Mercii de Yazılmak Suretiyle Bilgisi Dışında Atanan Savunmanın Temyizini Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı/Sanığın Süresi İçinde Temyiz İstemin Bulunabileceği )

5271/m.150

ÖZET : Mahkemenin istemi üzerine atanan savunman Avukatın yüzüne karşı verilip, adı geçen savunman tarafından süresi içinde temyiz edildiği, ancak atanan savunmandan sanığın haberdar olmadığı anlaşıldığından sanığa anılan kararın tebliği ile başvurabileceği yasa yolu, süresi ve mercii de yazılmak suretiyle bilgisi dışında atanan savunmanın temyizini kabul edip etmediği sorularak süresi içerisinde temyiz isteminde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde zorunlu savunmanın açtığı temyiz davasının inceleneceği konusunda meşruhatlı tebligat çıkarılmasına karar verilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Zorunlu müdafiliğe ilişkin 5271 sayılı CMK`nın 150. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak ayrıntıları Ceza Genel Kurulu`nun 18.03.2008 tarih 2008/9-7-56, 21.12.2010 tarih 2010/11-251-267 ve 20.03.2012 gün 2011/6-235-2012/110 Esas ve Karar sayılı kararlarında açıklandığı üzere, "Kendisine zorunlu savunman atandığından sanığın haberdar edilmediği durumlarda, zorunlu savunmana yapılan tefhim veya tebliğin kendisine bağlanan hukuki sonuçları doğurmayacağı; bu durumda zorunlu savunman, sanığın lehine bazı işlemler yapmış, örneğin temyiz dilekçesi vermiş olsa dahi, hükmün sanığa da tebliğ edilmesi ve onun tarafından temyiz dilekçesi verilmesi hâlinde, isteminin kabul edilmesi gerektiğinin," belirtilmesi karşısında;

Gölhisar Asliye Ceza Mahkemesi`nin 25.04.2007 tarihli hükmünün anılan mahkemenin istemi üzerine atanan savunman Avukatın yüzüne karşı verilip, adı geçen savunman tarafından süresi içinde temyiz edildiği, ancak atanan savunmandan sanık K. K.`nın haberdar olmadığı anlaşıldığından,

SONUÇ : 1- ) Sanığa anılan kararın tebliği ile başvurabileceği yasa yolu, süresi ve mercii de yazılmak suretiyle bilgisi dışında atanan savunmanın temyizini kabul edip etmediği sorularak süresi içerisinde temyiz isteminde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde zorunlu savunmanın açtığı temyiz davasının inceleneceği konusunda meşruhatlı tebligat çıkarılmasına,

2- ) Sanık tarafından temyiz dilekçesi verilmesi durumunda, bu konuda ek tebliğname düzenlenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 06.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube