Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İLANEN TEBLİGAT ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Diğer Paydaşların Adreslerinin Tespit Edilemediğinden Bahisle Temsil İçin Kayyım Talep Ettiği - İlanen Tebligat Yapılması Olanağı Bulunduğundan Talebin Reddedileceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7858

K. 2010/21240

T. 16.12.2010

• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davacıların Diğer Paydaşların Adresleri Tespit Edilemediğinden Temsil İçin Kayyım Talep Ettiği - İlanen Tebligat Yapılması Olanağı Bulunduğundan Talebin Reddedileceği )

• TEMSİL İÇİN KAYYIM ATANMASI TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Diğer Paydaşların Adreslerinin Tespit Edilemediğinden Bahisle - Şartlarının Oluşmadığı/İlanen Tebligat Yapılması Olanağı Bulunduğundan Talebin Reddi Gerektiği )

• İLANEN TEBLİGAT ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Diğer Paydaşların Adreslerinin Tespit Edilemediğinden Bahisle Temsil İçin Kayyım Talep Ettiği - İlanen Tebligat Yapılması Olanağı Bulunduğundan Talebin Reddedileceği )

4721/m.426

ÖZET : Davacılar, paydaşı oldukları taşınmazla ilgili açılmış bulunan izale-i şuyu davasında verilen yetkiye dayanarak, taşınmazın diğer paydaşlarını, adresleri tespit edilemediğinden bahisle, temsil için kayyım atanmasını istemiştir. İzale-i şuyu davasının konusu olan taşınmazın paydaşları bellidir. Bu kişilerin gaip oldukları ileri sürülmemiştir. Adreslerinin araştırmaya rağmen tespit edilememesi halinde, ilanen tebligat yapma olanağı mevcuttur. Temsil kayyımı atanmasını gerektiren haller ve koşullar bulunmamaktadır. İsteğin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacılar, paydaşı oldukları taşınmazla ilgili açılmış bulunan izale-i şuyu davasında verilen yetkiye dayanarak, taşınmazın diğer paydaşlarını, adresleri tespit edilemediğinden bahisle, temsil için kayyım atanmasını istemiştir. İzale-i şuyu davasının konusu olan taşınmazın paydaşları bellidir. Bu kişilerin gaip oldukları ileri sürülmemiştir. Adreslerinin araştırmaya rağmen tespit edilememesi halinde, ilanen tebligat yapma olanağı mevcuttur. Türk Medeni Kanununun 426`ncı maddesinde sayılan temsil kayyımı atanmasını gerektiren haller ve koşullar bulunmamaktadır. İsteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, 16.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube