Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HARİCİ ÖDEME ( Sigorta Şirketi İle Mirasçılar Arasındaki İbralaşmanın Kurumu Zarara Sokmak Amacıyla Gerçekleşebileceğinden Harici Ödemenin Dikkate Alınamaması )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/4632

K. 2002/5032

T. 4.6.2002

• RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )

• HARİCİ ÖDEME ( Sigorta Şirketi İle Mirasçılar Arasındaki İbralaşmanın Kurumu Zarara Sokmak Amacıyla Gerçekleşebileceğinden Harici Ödemenin Dikkate Alınamaması )

• İBRA ( Sigorta Şirketi İle Mirasçılar Arasındaki İbralaşmanın Kurumu Zarara Sokmak Amacıyla Gerçekleşebileceğinden Harici Ödemenin Dikkate Alınamaması )

• TRAFİK KAZASINA KARIŞAN ARACIN MADDİ HASAR BEDELİ YÖNÜNDEN SİGORTA ŞİRKETİNİN İBRASI ( Bedeni Zarar Yönünden Şirketin Poliçe Limitiyle Sınırlı Olması )

506/m.26

ÖZET : Sigorta Şirketi ile mirasçılar arasındaki ibralaşma kurumu zarara sokmak amacıyla gerçekleşebileceğinden bu gibi harici ödemeler dikkate alınamaz. Ancak sigorta şirketi resmi makbuz kestiği taktirde veya noterden ibraname ibraz edildiği taktirde dikkate alınabilir. Öte yandan sigorta şirketinin mahkemeye ibraz ettiği mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı ibraname de belirtilen ödeme trafik kazasına karışan aracın maddi hasar bedeline yönelik olup, bedeni zarara ilişkin ödemede değildir.

DAVA : Davacı,trafik işkazasında ölen sigortalı işçinin haksahiplerine yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme,ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Şahin tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Davada sigorta şirketi hakkındaki dava harici ödeme nedeniyle reddedilmiş ise de yapılan ödeme mirasçılarla sigorta şirketi arasında adi ibraname senediyle düzenlenen belgeye göre reddedilmiştir.

Sigorta Şirketi ile mirasçılar arasındaki ibralaşma kurumu zarara sokmak amacıyla gerçekleşebileceğinden bu gibi harici ödemeler dikkate alınamaz. Ancak sigorta şirketi resmi makbuz kestiği taktirde veya noterden ibraname ibraz edildiği taktirde dikkate alınabilir. Öte yandan sigorta şirketinin mahkemeye ibraz ettiği mahkemenin hükmüne dayanak yaptığı 6.1.1995 tarihli ibraname de belirtilen ödeme trafik kazasına karışan aracın maddi hasar bedeline yönelik olup,bedeni zarara ilişkin ödemede değildir.

O itibarla sigorta şirketi hakkındaki davanın dahi poliçe limiti dahilinde tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı düşüncelerle reddi yolunda hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,4.06.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube