Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/11920

K. 2013/16019

T. 16.4.2013

• YARALAMA ( Sanığın Yaralama Kastıyla Katılanın Kocasına Attığı Taşların Araya Giren Katılanı Yaraladığı - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulacağı )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN YARALAMA ( Sanığın Yaralama Kastıyla Katılanın Kocasına Attığı Taşların Araya Giren Katılanı Yaraladığı - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulacağı/Olası Kast Olmadığının Gözetileceği )

• SANIĞIN BAŞKASINA ATTIĞI TAŞIN ARAYA GİREN KİŞİYE İSABET ETTİĞİ ( Sanığın Yaralama Kastıyla Katılanın Kocasına Attığı Taşların Araya Giren Katılanı Yaraladığı - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulacağı/Olası Kast Olmadığının Kabulü Gereği )

• OLASI KAST ( Sanığın Yaralama Kastıyla Katılanın Kocasına Attığı Taşların Araya Giren Katılanı Yaraladığı - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçundan Sorumlu Tutulacağı/Olası Kast Olmadığının Kabulü Gereği )

5237/m.21,86,87

ÖZET : Sanığın yaralama kastıyla katılanın kocasına attığı taşların araya giren katılanı yaralanmasında sanığın yaralama kastıyla hareket ettiği ve araya giren katılanı hedef almasa bile kastının yaralama olduğu, neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumlu olduğu gözetilmeden sanığın yaralama suçunu olası kastla işlediğinin kabulü isabetsizdir.

DAVA : Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığın yaralama kastıyla katılanın kocasına attığı taşların araya giren katılanı yaralanmasında sanığın yaralama kasıtyla hareket ettiği ve araya giren katılanı hedef almasa bile kastının yaralama olduğu, neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumlu olduğu gözetilmeden sanığın yaralama suçunu olası kastla işlediğinin kabulü, alayhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 16.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube