Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12297

K. 2013/13378

T. 1.4.2013

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Olası Kastla - Olası Kasta İlişkin Uygulamanın Yaralama Suçuna İlişkin Hükümlerden Önce Uygulanması Gereği )

• OLASI KAST ( Olası Kastla Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Olası Kasta İlişkin Uygulamanın Yaralama Suçuna İlişkin Hükümlerden Önce Uygulanacağı )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Olası Kastla Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Olası Kasta İlişkin Uygulamanın Yaralama Suçuna İlişkin Hükümlerden Önce Uygulanacağı )

5237/m.21, 86

ÖZET : Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda; olası kasıtla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan kurulan hükümde, olası kasta ilişkin uygulamanın yaralama suçuna ilişkin hükümlerden önce uygulanması gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine,

Ancak;

Sanık hakkında olası kasıtla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan kurulan hükümde, 5237 sayılı TCK`nin 21/2. maddesinin, TCK`nin 86/1, 3-e, 87/2-b-son maddelerinin uygulanmasından sonra belirlenecek cezadan sonra uygulanması gerekirken yazılı şekilde TCK`nin 86/1. maddesinden sonra uygulanmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 01.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube